Valresultat 2019

Gran Bygdeliste
Kommuneval

Denne lista finst berre iGran

Partioppslutning

29,0 %
2008 røyster
27,3 %
1892 røyster
20,4 %
1411 røyster
9,4 %
649 røyster
5,4 %
375 røyster
4,6 %
318 røyster
2,0 %
141 røyster
1,9 %
129 røyster

Kva meiner Gran Bygdeliste?

Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Gran Bygdeliste er heilt einig i at:

Gran bør fjerne eien­doms­skat­ten.

Gran Bygdeliste er heilt einig i at:

Gran bør opp­rett­holdeskole­struk­tu­ren.

Gran Bygdeliste er heilt ueinig i at:

Kommunen bør innføre en for­søks­ord­ning med 6-timers dag med full lønns­kom­pen­sa­sjon.

Sjå kommunevalresultatet for andre parti