2019 VÁLGABOHTOSAT

Borgerlig fellesliste
Gielddaválggat

Dát lista gávdno dušše..Nesna

Bellodatjienat

19,3 %
181 jienat
40,7 %
381 jienat
23,2 %
217 jienat
12,4 %
116 jienat
4,4 %
41 jienat

Maid oaivvilda Borgerlig fellesliste?

Ná vástidedje valgomatas gieldda dehálaš áššiid hárrái:

Borgerlig fellesliste lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Nesna bør si ja til oppdrett i kommunen.

Borgerlig fellesliste ii leat  ovtta oaivilis ahte:

Nesna må bruke eien­doms­skatt for å møte frem­ti­dens krav for å gjen­nom­føre lov­på­lagte oppgaver.

Borgerlig fellesliste lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Bust­ne­s­lia, og Sjon­fjel­let må prio­ri­te­res som trans­port­kor­ri­dor.

Geahča eará bellodagaid gielddaválgabohtosiid