Valgresultat 2019

Borgerlig fellesliste
Kommunevalg

Denne listen finnes kun iNesna

Partioppslutning

19,3 %
181 stemmer
40,7 %
381 stemmer
23,2 %
217 stemmer
12,4 %
116 stemmer
4,4 %
41 stemmer

Hva mener Borgerlig fellesliste?

Dette svarte de i valgomaten om viktige saker for kommunen:

Borgerlig fellesliste er helt enig i at:

Nesna bør si ja til oppdrett i kommunen.

Borgerlig fellesliste er helt uenig i at:

Nesna må bruke eien­doms­skatt for å møte frem­ti­dens krav for å gjen­nom­føre lov­på­lagte oppgaver.

Borgerlig fellesliste er helt enig i at:

Bust­ne­s­lia, og Sjon­fjel­let må prio­ri­te­res som trans­port­kor­ri­dor.

Se kommunevalgresultatet for andre partier