2019 VÁLGABOHTOSAT

Bygdelista i Austrheim
Gielddaválggat

Dát lista gávdno dušše..Austrheim

Bellodatjienat

7,4 %
106 jienat
35,3 %
504 jienat
24,6 %
351 jienat
14,8 %
211 jienat
14,0 %
200 jienat
3,8 %
54 jienat

Maid oaivvilda Bygdelista i Austrheim?

Ná vástidedje valgomatas gieldda dehálaš áššiid hárrái:

Bygdelista i Austrheim lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Avgjera om å opne for utbyg­ging av nærings­om­råde i Øks­nes­marka bør gjerast om.

Bygdelista i Austrheim lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Å få på plass ei betre vass­for­sy­ing bør vere den vik­ti­gaste inves­te­ringa i Austrheim dei neste åra.

Geahča eará bellodagaid gielddaválgabohtosiid