Valgresultat 2019

Troms og Finnmark

Måsøy
Kommunevalg

Resultat basert på 100 % opptalte stemmer

Partioppslutning

40,0 %
243 stemmer
31,7 %
193 stemmer
20,6 %
125 stemmer
7,7 %
47 stemmer

Kommunestyret

Slik fordeles de 15 plassene i kommune­styret mellom partiene:

Grafikk som illustrerer kommunestyrets sammensetning med prikker. Hver prikk representerer en mandat.

Plassen det var tøffest kamp om

Arbeiderpartiet var nærmest å vinne et mandat, som ville ha kommet fra Senterpartiet.

Hva mener partiene?

Arbeiderpartiet har fått flest stemmer i Måsøy kommune. Rødt har økt mest. Dette svarte de i valgomaten om viktige saker for kommunen:

Arbeiderpartiet er helt enig i at:

Måsøy må være positiv til nye vind­kraft­an­legg og si ja til planene i Snefjord.

Arbeiderpartiet er helt uenig i at:

Måsøy må si nei til mer oppdrett inntil det kommer miljø­venn­lige løs­nin­ger, som lukkede merder.

Arbeiderpartiet er helt enig i at:

Måsøy kommune må renovere ung­doms­sko­len i Hav­øy­sund.

Arbeiderpartiet er helt enig i at:

Måsøy bør gi et tilbud om skole­lunsj til alle elever.

Rødt er helt uenig i at:

Måsøy må være positiv til nye vind­kraft­an­legg og si ja til planene i Snefjord.

Rødt er helt uenig i at:

Kommunen må selge deler av bolig­mas­sen og heller leie hos private ved behov.

Rødt er helt uenig i at:

Kom­mune­sty­ret må si nei til planene om å legge ned Gun­nar­nes skole.

Rødt er helt uenig i at:

Eien­doms­skat­ten må ikke økes, og det må være et mål å senke den.

Rødt er helt enig i at:

Måsøy må si nei til mer oppdrett inntil det kommer miljø­venn­lige løs­nin­ger, som lukkede merder.

Rødt er helt enig i at:

Måsøy bør ikke bruke egne penger på utbyg­gin­gen av nasjonal turist­vei.

Rødt er helt enig i at:

Måsøy kommune må renovere ung­doms­sko­len i Hav­øy­sund.

Rødt er helt enig i at:

Måsøy bør gi et tilbud om skole­lunsj til alle elever.

Visste du at ...

Det er  1 014 stemmeberettigede i Måsøy.
61 %har stemt
Av alle 616 stemmer i Måsøy var 348 forhåndsstemmer, altså
56 %forhåndsstemmer
Av alle 616 stemmer i Måsøy var
8blanke stemmer
I Måsøy stilte
4lister til valg

Se resultat for nabokommunene

Måsøy
Fylkestingsvalg