Valgresultat 2019

Troms og Finnmark

Porsanger
Kommunevalg

Resultat basert på 100 % opptalte stemmer

Partioppslutning

26,1 %
551 stemmer
24,1 %
509 stemmer
16,9 %
357 stemmer
16,8 %
354 stemmer
8,9 %
187 stemmer
3,8 %
80 stemmer
1,8 %
38 stemmer
1,5 %
32 stemmer

Kommunestyret

Slik fordeles de 19 plassene i kommune­styret mellom partiene:

Grafikk som illustrerer kommunestyrets sammensetning med prikker. Hver prikk representerer en mandat.

Plassen det var tøffest kamp om

Senterpartiet var nærmest å vinne et mandat, som ville ha kommet fra Høyre.

Hva mener partiene?

Arbeiderpartiet har fått flest stemmer i Porsanger kommune. Senterpartiet har økt mest. Dette svarte de i valgomaten om viktige saker for kommunen:

Arbeiderpartiet er helt enig i at:

Skoler med færre enn ti elever bør legges ned for å få et bedre peda­go­gisk tilbud til elevene.

Arbeiderpartiet er helt enig i at:

Fortsatt eien­doms­skatt på dagens nivå er nød­ven­dig for å sikre vel­fer­den i Por­san­ger.

Arbeiderpartiet er helt enig i at:

Por­san­ger må mot­ar­beide at Same­tin­get og verne­myn­dig­he­tene begren­ser bruken av natur­res­sur­sene.

Arbeiderpartiet er helt enig i at:

Por­san­ger må fortsatt ha egen samisk barne­hage med egne ute­area­ler.

Senterpartiet er helt uenig i at:

Skoler med færre enn ti elever bør legges ned for å få et bedre peda­go­gisk tilbud til elevene.

Senterpartiet er helt uenig i at:

Hvis det skal bygges noe nytt i kommunal regi, er nytt helse­bygg i Lakselv første prio­ri­tet.

Visste du at ...

Det er  3 265 stemmeberettigede i Porsanger.
66 %har stemt
Av alle 2 134 stemmer i Porsanger var 678 forhåndsstemmer, altså
32 %forhåndsstemmer
Av alle 2 134 stemmer i Porsanger var
26blanke stemmer
I Porsanger stilte
8lister til valg

Se resultat for valgkretsene

Se resultat for nabokommunene

Porsanger
Fylkestingsvalg