Hopp til innhold

– Meråkerbanen burde vært elektrifisert for 40 år siden

Samferdselsminister Marit Arnstad (Sp) syns det eneste pinlige med de 800 millioner kronene til Meråkerbanen, er at de kommer først nå – ikke for 40 år siden.

Samferdselsminister Marit Arnstad

IKKE HILSEN HJEM: Samferdselsminister Marit Arnstad avviser at 800 millioner til Meråkerbanen er en hilsen til hjemfylket Nord-Trøndelag i et valgår.

Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

– Da gikk resten av jernbanen over på strøm. Dette er et tiltak som er av de absolutt høyest prioriterte tiltakene fra Midt-Norge, og det er investeringer som enkeltvis gir den største reduksjonen i co2-utslipp av alle jernbaneinvesteringer i NTP. Samtidig gir det en god mulighet for avlastning av Dovrebanen, som har vært stengt i perioder, sier Arnstad til NRK.no.

– 5.000 færre vogntog på E14

I Nasjonal transportplan (NTP) har samferdselsministeren gått inn for elektrifisering av Meråkerbanen med oppstart i planens første periode. Prislappen er på 800 millioner kroner. Disse pengene er det nok av andre nedslitte og ustabile jernbanebanestrekninger man heller burde brukt pengene på, mener flere.


Jernbaneverket gikk ikke inn for elektrifisering i sitt forslag til NTP, og godsbransjen sier klart og tydelig at det ikke er slik de ville gjort det om de selv kunne bestemme. Behovet er stort og viktigste mange andre steder, mener bransjen. NHO karakteriserer bevilgningen som en politisk hestehandel.


– Jeg er overrasket over at NHO sentralt ikke har sett hva NHO i Midt-Norge mener, for NHO i Midt-Norge har vært opptatt av elektrifisering av både Meråkerbanen og Trønderbanen, fordi de ser at det kan bety 5.000 færre vogntog på E14 i året dersom man hadde tatt ut potensialet for godstransport på denne strekningen, sier hun.

– Det er mye «viss og om og men at» her?

– Det gjenstår å se. Foreningen Elbanen i Midt-Norge, fylkeskommunene, har jo selv vært og snakket med næringene, og spesielt treforedlingsindustrien og dem som driver med papirmasse, og har derfra fått beregninger som viser at det er behov for en slik tilknytning.

Meråkerbanen. Bildekombo med (f.v.) Eva Solberg, Sigmund Troøyen (70), Guttorm Aavik (60) og barnebarnet til Guttorm, Petter Østtun (9), alle fra Meråker.

Meråkerbanen reportasje NTP

– Er dette verdt å gamble 800 millioner på?

– Jeg syns at det er viktig for hele Midt-Norge, og det har også Midt-Norge selv sagt at det å få elektrifisert Meråkerbanen og Trønderbanen, skulle egentlig vært gjort for 40 år siden da resten av jernbanen ble elektrifisert.

– Hva sier du til de som mener Meråkerbanen er Arnstad-stempelet i NTP og en hilsen hjem i et valgår?

– Meråkerbanen er et samlet krav fra hele Midt-Norge, fylkeskommunene, LO og NHO. Det er jo nesten pinlig at den ikke ble elektrifisert tidligere.

– Nå eller aldri

Foreningen Elbanen Midt-Norge mener også at det ikke er noe tid å miste.
– Vi har kartlagt potensialet, og det kan dokumenteres at potensialet for vekst er stort. Dette krever tiltak nå, sier fylkesrådsleder i Nord-Trøndelag og stortingskandidat for Arbeiderpartiet, Ingvild Kjerkhol, til NRK.no.


Hun leder foreningen Elbanen Steinkjer,Trondheim-Storlien, og mener Meråkerbanen i altfor stor grad, og over lang tid, har blitt vurdert kun ut i fra lokal samfunnsnytte.

– Den bør heller ses på som en del av en viktig europeisk jernbaneinfrastruktur som skal tilfredsstille et globalt transportbehov.

Ingvild Kjerkol

HASTER: Elektrifisering av Meråkerbanen må på plass nå, sier fylkesrådleder i Nord-Trøndelag, Ingvild Kjerkol.

Foto: Frank Almås / NRK

Mens det på svensk side er foretatt oppgradering og elektrifisering av Atlantbanan fra Gävle til Storlien for 1, 5 milliarder kroner, har det kun vært mindre oppgraderinger på norsk side. Derfor har heller ikke næringslivet kunnet nyttiggjøre seg av dette tidligere, fremhever hun.

– Om godstransportene dør helt ut før utbedringene på banen utføres, er vi redd for at det blir svært tungt å komme i gang med transporter igjen, og at investeringsbeløpene i verste fall blir trukket tilbake. Det er helt nødvendig med koordinering av mange aktører for å få til bærekraftige transporter i denne korridoren.

Kjerjol mener det blir feil å fokusere ensidig på dagens reisemønster og passasjertall på Meråkerbanen, men heller se på den varslede befolkningsveksten rundt Trondheim. Kapasiteten på Trønderbanen er sprengt, og NSB må uansett bestille nye togsett rundt neste årsskifte.

Dersom elektriske togsett skal trafikkere banene i nær fremtid, må det handles nå. Mer togtransport fra distriktene inn mot Trondheim vil ifølge Kjekol redusere togtrafikken.

– Utbygging av Infrastruktur er også et regionalpolitisk virkemiddel. Veksten i Trondheimsregionen er stor og en utbygging av et effektivt jernbanekollektivsystem vil bidra til å spre bosettingen langs aksen Trondheim –Steinkjer og slik bidra til balansert vekst i regionen.

Høyre: – Vi hører på innspillene

Trond Helleland

STORE PROSJEKT VIKTIGST: Høyre har også gått inn for penger til Meråkerbanen, men samferdselspolitisk talsmann Trond Helleland sier store baneprosjekter er viktigst.

Foto: Gunnar Grimstveit

Det er derimot riktig av Marit Arnstad å se bort i fra samfunnsøkonomiske analyser når samferdselsmillionene fordeles, mener hun.

– Jernbaneverket har fått rammer og retningslinjer for å foreslå prioriteringer. Der får ikke trønderske tiltak for infrastruktur like høg skår som på Østlandet. Uten politisk beslutning vil man kun bygge infrastruktur der det er mest markedsøkonomisk lønnsomt. Arnstad har foreslått en Transportplan med politisk signatur, sier hun.

Tross skepsis fra flere berørte aktører, er ikke Arnstad alene om å foreslå elektrifisering av Meråkerbanen. Den ligger inne også i opposisjonspartienes alternative NTP.


– Hvis du spør politikerne i Nord- og Sør-Trøndelag hva som er det viktigste tiltaket i NTP, er det å satse på elektrifisering av Meråkerbanen. Og slik er det i samferdselspolitikken, vi lytter til de innspillene vi får. Og det er klart at en øst/vest-trafikk der har større potensiale. Men når det er sagt, vil jeg si at det å satse på opprustning av hovedbanestrekningene er det viktigste for Høyre, og der er krysningsspor det viktigste, sier samferdselspolitisk talsmann i Høyre, Trond Helleland, til NRK.no.

– Meråkerbanen omtales av flere som Arnstads hilsen hjem. Hvorfor hilser du sammen med henne?

– Nå sa du det jeg ikke hadde sagt. Det er jo gjerne slik at en statsråd hilser hjem. Arnstad var ny i stolen og fikk igjennom Meråkerbanen, og er sikkert populær i Trøndelag på grunn av det. Men dette har vært et tema lenge, så lenge jeg har sittet på Stortinget.

Les mer om stortingsvalget

Flere hundre mennesker møtte opp i Dronningparken for å gå et glimt av Erna Solberg og den nye borgerlige regjeringen.

– Siv får gjennomført det hun lover

Den nyvalgte regjeringen ble mottatt som superstjerner da de møtte folket i Dronningparken i Oslo i ettermiddag.

– Eg veit at eg kjem i et departement der det jobbar dyktige folk, seier påtroppande kommunalminister Jan Tore Sanner. Han har lang erfaring frå Stortinget, og seier at han føler seg godt førebudd til jobben.

– Har sommerfugler i magen

Statsminister Erna Solberg ringte aldri Jan Tore Sanner da hun skulle tilby ham statsrådspost. – I vår moderne tid driver vi med dørbank, så Erna kom og banket på hos meg, sier han.

Jens Stoltenberg sa at han har fått et nært og fint forhold til kongen idet han gikk inn til sitt siste statsråd i denne omgang.

Stoltenberg: - Gleder meg til å bo hjemme!

– Det har vært veldig fint å bo i statsministerboligen med mye praktisk hjelp og nærheten til Slottet og Stortinget, men det skal bli godt å bo hjemme!

Slik blir trolig kabalen

Desse blir statsrådar

Her er lekkasjane frå statsrådskabalen til den nye regjeringa. Onsdag får du se om kabalen går opp.