Angrepet hindret en bil med sprengstoff i å nå fram til irakiske regjeringsstyrker i det vestlige Irak, september 2017. Foto: Forsvaret.

Dette videoklippet viser hvordan soldater fra Telemark bataljon dreper en selvmordsbomber ved byen Anah i det vestlige Irak 21. september 2017. Foto: Forsvaret.

Norske soldater drepte IS-krigere som angrep dem i Irak

Forsvaret offentliggjør for første gang videoopptak av norske soldater i kamp med IS-krigere. Et av dem viser hvordan nordmennene drepte en selvmordsbomber fra terrorgruppen IS under et angrep.

– Kjør på, kjør på, kjør på. Bra skyting. Nydelig.

21. september 2017. På monitoren inne i det pansrede kjøretøyet kan de norske soldatene se hvordan kulene fra maskingeværet deres hamrer inn i bilen til selvmordsbomberen.

IS-krigeren befinner seg et stykke unna, men bilen holder høy fart mot en avdeling med irakiske soldater som er i nærheten av nordmennene.

I nærheten av dem står en tankbil med drivstoff. Greier selvmordsbomberen å treffe den vil han kunne ta med seg hundrevis i døden.

– Der sprengte han.

– Bra jobba. Spot on. Jævlig bra jobba.

På videoopptaket som Forsvaret nå offentliggjør høres samtalen mellom de to norske soldatene da de ser hvordan selvmordsbomberen og bilen hans sprenges i luften.

Den kom aldri nær nok. Angrepet ble stanset av norske soldater og nok en IS-kriger døde på slagmarken.

Som sjef for Telemark bataljon var Terje Bruøygard til stede under oppdragene og fungerte som rådgiver for irakiske offiserer.

Han presiserer at alle oppdrag utført av nordmenn ble gjort i henhold til mandatet som var gitt. Det ble avfyrt skudd ved en rekke anledninger, men kun i selvforsvar ifølge Bruøygard. Ved flere anledninger ble IS-krigere drept.

Rett til fronten

OddSoldat Odd Einar Nygaard og sjef for Telemark bataljon, Terje Bruøygard.

Soldat Odd Einar Nygaard og sjef for Telemark bataljon, Terje Bruøygard under kampene i det vestlige Irak.

Foto: Forsvaret

Denne septemberdagen har soldatene fra Telemark bataljon sin tredje dag ute ved frontlinjen. De er sammen med enheter fra 28. brigade i den irakiske hæren. Nordmennenes oppgave er å støtte og rådgi brigaden underveis.

De norske soldatene fra Telemark bataljon befinner seg på en høyde utenfor Anah i det vestlige Irak. Inne i bygatene kjemper irakiske regjeringsstyrker mot IS-krigere.

Høyden går under navnet Dog Hill. Nordmennene ble fortalt at IS-krigerne kalte dem for «hundene på høyden», derfor fikk den det kallenavnet.

– Irakerne mistet litt fokus på fienden og selvmordsbombere i biler gikk til angrep. Det var flere slike, men vi fikk stanset dem, forteller styrkesjef Terje Bruøygard.

En irakisk regjeringssoldat får behandling av nordmenn ute ved frontstillingene

En irakisk regjeringssoldat får behandling av nordmenn ute ved frontstillingene

70 soldater fra Telemark bataljon har aldri vært med på noe lignende. Flere av dem har erfaring fra andre krigsområder, men dette er annerledes.

De er en del av en enorm offensiv sammen med tusenvis av irakiske regjeringssoldater. Over dem går en jevn strøm av bombefly mens artilleriet lenger bak kontinuerlig sender granater mot terrorgruppens forsvarsstillinger.

Rundt dem smeller det ustanselig fra bombenedslag. Det er røyk, ild og eksplosjoner. Byer ligger i ruiner. Alt er ødelagt. For nordmennene er det voldsomt og massivt.

Kolonnen de er en del av utgjør nærmere 400 kjøretøy. De rykker inn i flere byer der IS har trukket seg ut og blir møtt av hoiende menneskemasser med flagg.

Flere av nordmennene sier til hverandre at de får assosiasjoner til bilder de har sett fra maidagene hjemme i Norge i 1945. Dette er lettelse og seiersglede.

– Vi ble kastet inn i en storoffensiv ingen hjemme i Norge var forberedt på. Vi fikk kun et par dager med forberedelser før vi ble sendt ut til fronten. Det er ikke så mange som har vært klar over vår rolle eller at norske styrker deltok i det mest intense krigshandlinger på mange år. Vi ante ikke omfanget av det vi gikk inn i. Før vi dro ut på det første oppdraget 19. september det var en spent og trykket stemning. Vi skulle i krig, sier Bruøygard.

Norske soldater på vei inn mot bombede IS-stillinger.

Norske soldater på vei inn mot bombede IS-stillinger.

Allerede to timer etter at styrken har forlatt leiren den første dagen smeller veibombene ved de militære kjøretøyene der nordmennene er med. De norske soldatene kommer uskadet fra det, men det rapporteres snart om irakiske soldater som er drept eller såret.

– Da var vi to timer inn i operasjonen. Det satte grunntonen, forteller Bruøygard.

Senere kjører et av kjøretøyene med irakiske soldater på en mine og soldatene sprenges i stykker. Følgende melding går da over sambandet:

«Dere som ikke ønsker å se ut av vinduet nå, lar være.»

Det siste soldatene fra Telemark bataljon gjorde før de dro ut til frontstillingene den første dagen, var å samle seg til gudstjeneste hos den norske feltpresten. Han ba dem ta vare på hverandre og ikke glemme at det var mennesker de kjempet mot.

Presten avsluttet sin preken med ordene «la oss aldri dra ut i striden fordi vi hater det som ligger foran oss, men fordi vi elsker det som ligger bak oss.»

Skulle vise respekt for IS-krigere

Telemark bataljon er sammen med spesialstyrkene den avdelingen i Norge med mest erfaring fra krigsoperasjoner. Avdelingen har utført oppdrag både i det tidligere Jugoslavia på 90-tallet, i Afghanistan og i Irak.

Som en del av storoffensiven mot terrorgruppen IS i fjor høst, ble de norske soldatene fortalt at styrken skulle inn i et område for å kjempe mot flere tusen IS-krigere.

Der skulle de møte militssoldater som var innstilt på å kjempe til døden. For dem var ikke overgivelse et alternativ. De ventet i forsvarsstillinger som gjennom flere år var utbedret og forsterket.

De norske og irakiske soldatene vurderte selvmordsbombere med biler og mindre enheter med rakettvåpen som den største trusselen.

En regnebok funnet i et tidligere IS-kontrollert område

En regnebok funnet i et tidligere IS-kontrollert område. Epler og pærer er byttet ut med kniver og skytevåpen.

– Dette var kompetente og godt forberedte militssoldater. Vi hadde en viss respekt for dem som krigere, men ingen frykt. Jeg tror de kunne påført oss tap, men det er ingenting IS kan gjøre som vi ikke tør å møte. Vi var naturligvis klar over hvilke grusomheter de hadde utført, men vi var opptatt av å behandle dem profesjonelt, ikke med hat, forteller Terje Bruøygard.

Døde IS-krigere ble registrert og fraktet vekk. Enkelte hadde skrevet avskjedsbrev som ble funnet da klær og andre eiendeler ble gjennomsøkt.

De hadde skrevet en hilsen til sine foreldre, en slags forklaring på hvorfor de hadde gjort sine valg. De visste de skulle dø og håpet at irakiske myndigheter ville gi brevene til de etterlatte. Det gjorde inntrykk, også på de norske soldatene.

Skjegg fra en IS-kriger

Skjegg fra en IS-kriger som sannsynligvis har desertert fra forsvarsstillingene.

Foto: Forsvaret

Ordre om å rapportere overgrep

Det har kommet anklager om at irakiske regjeringsstyrker i kampen mot IS-krigere skal ha utført overgrep mot krigsfanger. Den norske styrken hadde klar instruks om å rapportere inn krigsforbrytelser eller hvis personer tilknyttet IS ble dårlig behandlet.

– Vi var forberedt på at vi skulle oppleve en del av det, men vi så ikke noe som vi måtte rapportere. Vi hadde heller ikke mye kontakt med fanger så jeg kan ikke si at det ikke skjedde, men vi så det ikke, sier Bruøygard.

Forventer reaksjoner

De norske soldatene i Telemark bataljon er tilbake i Norge og ved avdelingens hovedkvarter i Rena leir. De 70 soldatene som var i Irak bearbeider opplevelser og inntrykk.

Tirsdag 3. april overleverer forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen presenterer Forsvarets årsrapport forsvarsminister Frank Bakke-Jensen. Der vil oppdragene i Irak og kampen mot IS være utførlig beskrevet.

Forsvaret vil i tillegg publisere en større artikkel om oppdragene i Irak på sine egne nettsider og også dele ut det ut som et annonsebilag.

Soldatene fra Telemark bataljon får instrukser i forkant av et oppdrag.

Soldatene fra Telemark bataljon får instrukser i forkant av et oppdrag.

– Alle blir berørt av en krig, det er selvfølgelig en påkjenning. Mange har opplevd ekstreme hendelser, de har sett ødelagt mennesker, behandlet alvorlige krigsskader eller drept motstandere. Soldatene reagerer forskjellig og alle reaksjoner er like normale, forteller Terje Bruøygard.

Det rapporteres fortsatt om aksjoner fra terrorgruppen IS i Irak. Ifølge nyhetsbyrået Associated Press skal mellom 150 og 200 irakiske soldater ha blitt drept i angrep utført av IS de siste månedene. Det skjer etter at myndighetene i landet erklærte IS for nedkjempet 9. desember 2017.