Hopp til innhold

Terror og gerilja finansieres av miljøkriminalitet

Terrororganisasjoner og geriljagrupper finansierer deler av sin virksomhet ved plyndring av naturressurser, viser ny rapport. Miljøkriminalitet truer fred og sikkerhet flere steder i verden.

Arresterte krypskyttere i Kongo som ledd i UNEPs aksjon Rapid Respons
Foto: UNEP (CC BY-NC-SA 2.0)

IS-tilhengere feirer med flagg på en stridsvogn i Raqqa i Syria

TERROR: Islamistene i IS tjener store penger på miljøkriminalitet. Her feirer IS-tilhengere i Raqqa i Syria.

Foto: STRINGER / Reuters

Rapporten, som er laget for FN og Interpol, slår fast at den globale miljøkriminaliteten, er 26 prosent større enn tidligere antatt. «Omsetningen» er på mellom 90 og 250 milliarder dollar i året.

Dette betyr at miljøkriminalitet er verdens fjerde mest omfattende type kriminalitet etter narkotika, produktforfalskninger og menneskesmugling.

Christian Nellemann

REDAKTØR: Christian Nellemann er redaktør av rapporten og leder av Norsk senter for global analyse, Rhipto, på Lillehammer.

Foto: - / AFP

– Verdenssamfunnet har ikke vært klar over trusselen for fred og sikkerhet fra miljøkriminalitet, og må nå våkne opp, sier Christian Nellemann som er redaktør av rapporten og leder av Norsk senter for global analyse, Rhipto, på Lillehammer.

Olje og gull

IS tjente inntil nylig milliarder av kroner på smugling av olje og antikviteter for å finansiere sin terrorvirksomhet, mens Al Shabaab i Somalia tjener store penger på trekull og sukker.

Et annet eksempel i rapporten er den venstreorienterte Farc-geriljaen i Colombia som nå er i fredsforhandlinger med regjeringa.

FARC er involvert i blant annet illegale gullgruver:

– Illegal gullproduksjon er blitt så omfattende i Peru og Colombia at organiserte kriminelle grupper ser på det som et reellt alternativ til narkopenger, sier Nellemann.

Illegal gullgruve i San Antonio i Colombia

ILLEGAL GULLGRUVE: Farc-geriljaen i Colombia tjener rundt 12 millioner dollar hvert år på illegale gullgruver. Denne gruven i et fjellområde nær byen San Antonio nordvest i Colombia er ikke godkjent av myndighetene.

Foto: RAUL ARBOLEDA / Afp

Smugling av coltan

Farc tjener også penger på ulovlig utvinning og smugling av coltan, mineralet som brukes i produksjon av mikrochips til blant annet mobiltelefoner. Prisen på coltan har nærmest eksplodert i takt med mobiltelefonrevolusjonen.

De mektige narkokartellene er også dypt inne i ulovlig hogst i regnskogen. I Peru er rundt 80 prosent av all hogst illegal.

Nellemann sier at lav risiko for å bli tatt og straffet, i tillegg til skyhøy fortjeneste, trolig er de viktigste årsakene til at kriminelle nettverk har gått over til nye virksomheter.

Nedhogget regnskog i Puerto Maldonad, Amazonas, Peru

ULOVLIG HOGST: I mange tropiske land er 50–90 prosent av hogsten illegal. Dette bildet viser regnskog i Puerto Maldonad, Amazonas, Peru som er ulovlig felt av narkokarteller.

Foto: CRIS BOURONCLE / Afp

Opprørsmafia i Kongo

Krypskytter på sykkel med sjiiraffhode

ARRESTERT: Krypskytter på sykkel med sjiiraffhode.

Foto: UNEP (CC BY-NC-SA 2.0)

Krigen i Kongo trekkes i rapporten fram som et eksempel på hvordan plyndring av naturressurser truer fred, sikkerhet og utvikling.

– For første gang ser vi at konflikten ikke lenger er drevet fram av politiske motiver, men av organisert kriminalitet, sier Nellemann.

Kongos naturressurser plyndres for rundt 700 milliarder dollar årlig. Plyndringen finansierer opprørsgruppene og holder konflikten levende.

Elefant drept av krypskyttere som har tatt støttennene

ELFENBENSJAKT: Viltvoktere finansiert av UNEP kom over dette elefantkadaveret som er felt av kongolesiske krypskyttere. Støttennene er fjernet.

Foto: UNEP (CC BY-NC-SA 2.0)

Det er årsaken til at FNs sikkerhetsråd i vinter vedtok et nytt mandag for FN-styrkene i landet om å overvåke og bidra til å straffe kriminell aktivitet.

Går til Asia

Miljøkriminaliteten i verden øker med 5–7 prosent årlig, ifølge rapporten. Det er to til tre gangere raskere enn den globale økonomien.

Illegal fiskebåt sprenges i Indonesia

SPRENGES: Kystvakten i Indonesia har senket 41 utenlandske fiskebåter som drev ulovlig.

Foto: IMANK/UNEP (CC BY-NC-SA 2.0) / Epa

Det viktigste mottaksområdet for produkter fra miljøkriminalitet er Asia. Ulovlig eksport av elfenben fra Afrika går i hovedsak til Asia.

Soldat vokter hauger av elfenben i Nairobi nasjonalpark i Kenya

ELFENBENSBÅL: I Kenya ble 105 tonn elfenben beslaglagt fra krypskyttere brent i april.

Foto: SIEGFRIED MODOLA / Reuters

– Økningen av organisert miljøkriminalitet undergraver utviklingen av statsbygging og demokrati i fattige land, blant annet ved at statene mister skatteinntekter, sier Nellemann.

SISTE NYTT

Siste nytt