Spionanklaget nordmann må trolig sone flere år i fengsel, mener Russland-ekspert

OSLO/MOSKVA (NRK): Situasjonen er svært alvorlig for den spionanklage nordmannen Frode Berg, mener Russland-ekspert Lars Rowe. – Folk som blir anklagd for spionasje i Russland blir stort sett dømt til flere år i fengsel.

Lars Rowe

Lars Rowe er seniorforsker ved Fridtjof Nansens Institutt. Han tror ikke spionanklagene vil påvirke forholdet mellom Norge og Russland, men sier dette er en svært alvorlig sak for den tidligere grenseinspektøren Frode Berg.

Foto: Christian Lura / NRK

Lars Rowe er seniorforsker ved Fridtjof Nansens Institutt. Rowe tror ikke spionanklagene vil påvirke forholdet mellom Norge og Russland, men at det kan få store konsekvenser for den tidligere grenseinspektøren Frode Berg (62).

– Det er tradisjon i russiske og tidligere sovjetiske systemer for å se alvorlig på denne type saker. Det er få tilfeller av at folk blir stilt ovenfor en slik anklage og blir frikjent. De blir stort sett dømt.

– Få saker ender opp med noe annet enn fengselsstraff. Strafferammen er på mellom 10 og 20 år. Dette er en veldig alvorlig sak for Frode Berg, sier Rowe.

Frode Berg

Tidligere grensevakt Frode Berg er anklaget for spionasje av den russiske sikkerhetstjenesten.

Foto: Amund Trellevik

Truer ikke bilateralt forhold

Rowe mener at dette ikke er en god sak for forholdet mellom Norge og Russland, men understreker at på nåværende tidspunkt er det en sak mellom privatpersonen Frode Berg og russiske myndigheter.

– Jeg tror ikke saken truer forholdet mellom Norge og Russland på lang sikt, sier Rowe.

Han peker på at det finnes ulike maktstrukturer i Russland som har forskjellige interesser. Det er FSB, den russiske sikkerhetstjenesten, som har arrestert Berg.

Andrej Manoilo

Professor ved statsuniversitetet i Moskva Andrej Manoilo mener alt peker på at Berg er skyldig.

Foto: Pavel Tsjukov / NRK

– Å styrke fiendebilde kan være en motivasjon Russland kan han ha for å arrestere Berg. De ønsker å vise at de er effektive og arresterer spioner som truer russisk sikkerhet.

– Hva bør norske myndigheter gjøre?

– Jeg tror de bør fortsette langs det sporet de har fulgt: Prøve å holde en lav profil og behandle det som en konsulærsak.

Russisk professor: Overbevist om spionasje

NRK har i Moskva møtt professor Andrej Manoilo ved statsuniversitetet der. Han er ekspert på sikkerhetspolitikk og har gode kontakter inn i det russiske sikkerhetsapparatet.

Til NRK forteller han en helt annen versjon en norske eksperter. Han sier han er overbevist om at Berg står bak spionasje.

– Han ble tatt på fersk gjerning idet en russisk borger overleverte ham hemmelige dokumenter med opplysninger om utplasseringen av fartøyer fra Nordflåten. Hvis det ikke hadde vært for at han ble tatt på fersken, kunne man ha tenkt seg mange ulike forklaringer på dette.

– Berg ble pågrepet idet han fikk papirene i hånda, og de innledende avhørene av personen som overleverte dokumentene, utelukker enhver mulighet for at han ikke visste hva de inneholdt. Da Berg gikk for å møte agenten, og betale ham for informasjonen, var han overbevist om at agenten ikke utgjorde en fare, sier Manoilo til NRK.

Advokaten til Berg: Ber om dokumentasjon

Frode Bergs advokat Brynjulf Risnes sier til NRK at han oppfatter det som helt usannsynlig at Berg skal ha betalt for opplysninger. Han ber russiske myndigheter legge frem dokumentasjon som beviser påstandene.

Risnes har jobber for å få på plass en ny russisk advokat for Berg.

– Vi har hyret inn en anerkjent russisk advokat som skal representere Berg i retten, sier han.

Lefortovo-domstolen i den russiske hovedstaden Moskva har varetektsfengslet Frode Berg fram til 5. februar 2018, sier russiske myndigheter til NRK.

SISTE NYTT

Siste nytt