Hopp til innhold

Rekordhøy CO2-økning i atmosfæren

CO2-nivået i atmosfæren er nå på et nivå man ikke har sett på 800.000 år, skriver Verdens meteorologiorganisasjon (WMO) i en ny rapport.

Jorda avbildet fra ISS

Jorda avbildet fra Den internasjonale romstasjonen (ISS).

Foto: Ho / AFP

CO₂ i atmosfæren
426,6 ppm
1,5-gradersmålet
+1,13 °C
Les mer  om klima

Oppsummeringen av målingene for 2016 viser at konsentrasjonen av karbondioksid har nådd et gjennomsnitt på 403,3 ppm (milliondeler), opp fra 400 året før, skriver WMO.

Den forrige rekordøkningen ble satt i 1998, og var på 2,7 ppm.

– CO2 blir værende i atmosfæren i hundrevis av år, og enda lenger i havene. Vi får et mye varmere og mer ekstremt klima i fremtiden. Det finnes ingen tryllestav som kan fjerne dette fra atmosfæren, sier WMOs generalsekretær Petteri Taalas.

Økningen er 50 prosent høyere enn gjennomsnittet de siste ti årene.

I løpet av de siste 70 årene er økningen av CO2 i atmosfæren nesten 100 ganger større enn ved slutten av den forrige istiden, skriver WMO i rapporten.

– Det er den største økningen vi har sett i løpet av de 30 årene vi har drevet dette nettverket, sier Oksana Tarasova, som leder WMOs program for atmosfæreovervåkning, til BBC.

Tørke i Colombia

El Niño har blant annet ført til omfattende tørke mange steder i verden. Her fra Magdalena-elven i Colombia i fjor.

Foto: John Vizcaino / Reuters

– Skyldes mennesker og El Niño

WMO mener økningen skyldes en kombinasjon av menneskelig aktivitet og værfenomenet El Niño. Sistnevnte påvirker mengden karbon i atmosfæren, og forårsaker blant annet tørke som igjen begrenser opptaket av CO2 i planter og trær.

– Uten raske kutt i CO2 og andre drivhusgasser er vi på vei mot farlige temperaturstigninger innen slutten av dette århundret, langt utover målet som er satt i Parisavtalen. Fremtidige generasjoner vil arve en mye mer ugjestmild planet, sier Taalas.

Målingene gjennomføres i 51 land, og registrerer konsentrasjonen av karbondioksid, metan og dinitrogenoksid.

WMO har også registrert en økning i konsentrasjonen av metan, som også bidrar til å øke temperaturen på jorda.

Forskerne er imidlertid usikre på hva som er grunnen til økningen, men utelukker at det skyldes bruken av fossilt brensel.

Oksana Tarasova og Petteri Taalas

Oksana Tarasova og Petteri Taalas på en tidligere pressekonferanse.

Foto: Denis Balibouse / Reuters

– Tallene lyver ikke

Rapporten viser at det har vært en 40 prosents økning i strålingspådriv fra alle drivhusgasser siden 1990-tallet.

Erik Solheim

Erik Solheim, direktør i FNs miljøprogram.

Foto: Jung Yeon-je / AFP

Befolkningsvekst, jordbruk, avskoging, industri og bruken av fossilt brensel trekkes frem som de største synderne.

– Tallene lyver ikke. Vi slipper fortsatt ut altfor mye, og dette må reverseres. Vi har allerede mange av løsningene på disse utfordringene. Det vi trenger nå er global, politisk vilje og en ny oppfatning av at dette haster, sier Erik Solheim, direktør i FNs miljøprogram (UNEP).

FNs 23. klimakonferanse innledes i Bonn neste uke, der gjennomføringen av Parisavtalen vil være hovedtema.

Selv om Donald Trump har besluttet å trekke USA ut av avtalen, vil amerikanske representanter være til stede.

SISTE NYTT

Siste nytt