Hopp til innhold

Norske forskere frykter raskere smelting av Grønlandsisen

QEQERTARSUAQ/GODHAVN, GRØNLAND (NRK): Norske forskere forsøker å finne svaret på hvor fort innlandsisen på Grønland smelter. Skulle alt forsvinne, stiger trolig havnivået med sju meter.

Norske og danskere klimaforskere på Grønland

Kerim Nisancioglu fra Bjerknessenteret tar vannprøver på Vest-Grønland.

Foto: Inger Marit Kolstadbråten

CO₂ i atmosfæren
426,6 ppm
1,5-gradersmålet
+1,13 °C
Les mer  om klima

Vi er på tokt med forskere fra Bjerknessenteret for klimaforskning ved Diskoøya på vestkysten av Grønland. Enorme isfjell har kalvet fra den mektige innlandsisen noen mil lenger inn i fjorden. Norske og danske forskere har fått over 100 millioner kroner av EU for å finne ut hvor fort Grønlandsisen smelter og hvordan sjøisen og havtemperaturen påvirker smeltingen.

De tar prøver av vannet for å måle temperatur og saltinnhold

Frykter rask smelting av Grønlandsisen

– Vi vet at fjordtemperaturen har økt i alle fall siden slutten av 1990-tallet. I samme periode vet vi også at breen har trukket seg hurtig tilbake. Sannsynligvis har temperaturendringen i fjorden påvirket breen ganske krafig, sier Kerim Hestnes Nisancioglu, professor ved Institutt for Geovitenskap ved Universitetet i Bergen og Bjerknessenteret for klimaforskning

På tokt på Vest-Grønland med norske forskere

Kerim Nisancioglu fra Bjerknessenteret for klimaforskning må håndtere isfjell på tokt ved Vest-Grønland.

Foto: Inger Marit Kolstadbråten / NRK

Høyere havnivå

De norske forskerne leter etter steiner som kan fortelle hvordan isen tidligere har trukket seg tilbake. I forrige varmeperiode for 120.000 år siden, var det 3-4 grader varmere i Arktis. Da var innlandsisen mye mindre og smeltingen bidro til en havnivåstigning på 2-3 meter. Tallene er usikre, men forskerne mener at det globale havnivået var 4-8m høyere enn i dag.

– Nå skjer litt det samme igjen. Klimaet blir varmere og isen trekker seg enda lenger tilbake. Vi kan lære mye av hvor raskt den trakk seg tilbake da denne ble avsatt, forteller Nisancioglu og peker på en stein.

Isjfjell fra innlandsisen flyter ut i Isfjorden på vestkysten av Grønland

Isfjell fra innlandsisen flyter ut i Isfjorden på vestkysten av Grønland.

Foto: Inger Marit Kolstadbråten / NRK

Rask smelting

Smeltinga av innlandsisen går fortere enn klimamodellene tidligere har vist.

Temperaturen i Arktis har økt med rundt to grader siden år 1900. Det er omtrent dobbelt så mye som i resten av verden.

– Det som har skjedd de siste 10-20 år er veldig dramatisk. Det er noe vi ikke har sett på kanskje flere tusen år. Isen trekker seg tilbake veldig hurtig og et scenario er at det vil fortsette og påvirke havnivået, sier Nisancioglu.

Nå øker havnivået med omtrent tre mm pr år. ´En mm skyldes smeltingen av Grønlandsisen. Det høres ikke mye ut, men forskerne mener havet trolig vil stige med en meter innen utgangen av århundret. Storbyer som New York og Tokyo kan bli stående under vann. Hvis hele Grønlandsisen smelter, vil havet stige med rundt sju meter. Forskerne mener det vil ta flere tusen år.

Varmere hav smelter isen raskere.

Varmere hav gjør at isen smelter raskere.

Foto: Inger Marit Kolstadbråten / NRK

Varmere sjø

På laboratoriet til Arktisk Stasjon viser vannprøvene at temperaturen i sjøen er + 3,5 grader:

– Det hadde jeg ikke regnet med. Det er jo fantastisk interessant. 3,5 grader er plenty for å smelte is, sier Nisancioglu

Isen i Polhavet sommerstid har minket kraftig de siste årene. Og når isen forsvinner og havet blir mørkt, tar det opp i seg enda mer varme fra sola.

– Vi frykter at smeltinga som allerede er i gang, vil gå hurtigere. Både temperaturen i havet, oppe på innlandsisen og i atmosfæren har økt.

SISTE NYTT

Siste nytt