Nasa: – Florida, Tokyo og Singapore kan forsvinne

Ferske analyser tyder på at det ikke er mulig å unngå at havnivåene stiger med en meter i løpet av de neste 100 til 200 årene, advarer forskere fra Nasa.

Isfjell i soloppgang

Forskerne ved Nasa bekymrer seg særlig for at innlandsisen på Grønland smelter raskt.

Foto: Saskia Madlener / NASA

Havnivåene har i snitt steget nesten 8 cm siden 1992 på grunn av issmelting og oppvarming, ifølge et panel med forskere fra den amerikanske romfartsorganisasjonen Nasa.

Issmeltingen på Grønland og Antarktis skjer stadig raskere, og havene varmes opp og vokser raskere enn for 50 år siden.

– Akkurat nå har vi allerede bundet oss til over tre fot (en meter) med heving i havnivået, bare basert på den oppvarmingen vi har hatt så langt, sier geofysiker Steve Nerem ved University of Colorado.

– Det er svært sannsynlig at det blir verre i framtida, la han til.

– Florida kan forsvinne

Stigende havnivåer kommer til å få store konsekvenser verden over, påpeker Michael Feilich, direktør for NASAs forskningsavdeling for jorden.

– Over 150 millioner mennesker bor mindre enn 1 meter over havet., de fleste av dem i Asia, sier han.

Det er en risiko for at lavereliggende amerikanske delstater som Florida kan forsvinne, i likhet med metropolene Tokyo og Singapore.

– Selv i dag fører en normal springflo til at gater blir oversvømmet i deler av Miami, noe som ikke skjedde for noen tiår siden, sier Feilich.

Målinger fra verdensrommet

Nasa beregninger er gjort basert på målinger av havnivået med høydemålere som er gjort fra verdensrommet. Nasa og den franske romfartsorganisasjonen CNES begynte i 1992 å skyte opp satellitter for å måle havnivået.

I 2013 anslo FNs klimapanel at havnivåene kunne komme til å stige mellom 0,3 og 0,9 meter innen utgangen av århundret.

Den nye forskningen basert på analyser av NASAs satellittmateriale, viser altså at stigningen høyst sannsynlig vil bli i den høye enden av den skalaen.

Is og hav ved Grønland

Innlandsisen på Grønland er i gjennomsnitt 1,6 km tykk. Skulle all isen smelte vil havnivået i verden stige med rundt seks meter.

Foto: NordForsk

Bekymret for Grønland

Forskere anslår at en tredel av hevingen av havnivået skyldes varmere vann, en tredel skyldes av isen på polene forsvinner og en tredel skyldes at isbreer på fjell rundt i verden smelter bort.

Særlig bekymrer forskerne seg over at isen på Grønland smelter bort. I løpet av det siste tiåret er det forsvunnet 303 gigatonn årlig fra Grønland. Tilsvarende tall for Antarktis er 118 gigatonn i året.

– En av tingene vi har lært er at innlandsis smelter raskere enn vi tidligere trodde, sier Josh Willis, en havforsker ved NASAs Jet Propulsion Laboratory i Pasadena, California.

Nå mener han at verden må forberede seg på at situasjonen kan komme til å forverre seg raskt.

– En gang i løpet av den neste 20 årene vil vi sannsynligvis oppleve en raskere enn vanlig økning i havnivået, så vi må være forberedt, sier Willis.

SISTE NYTT

Siste nytt