Norge fordømmer dødsdommene

Utenriksminister Jonas Gahr Støre reagerer kraftig på dødssdommene mot de to nordmennene Tjostolv Moland og Joshua French.

Video nsps_upload_2009_9_8_12_38_7_999.jpg
Denne videoen er dessverre ikke tilgjengelig. Kontakt oss dersom du har spørsmål.

VIDEO: NRKs utenriksmedarbeider Wenke Eriksen intervjuer utenriksminister Jonas Gahr Støre.

– Norge reager svært sterkt på dødsdommen. Vi er mot dødsstraff - prinsipielt og praktisk - alle steder og til enhver tid. Også i dette tilfellet, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre.

LES: Moland og French dømt til døden

Støre sier UD vil fortsette å følge saken nøye, og presiserer at den ikke er avsluttet.

– Dette er ikke en rettskraftig dom. Det er ankemuligheter. De har ikke anket per nå, så vi må anse dem som uskyldige inntil rettsprosessen er avsluttet, sier han.

LES: Frykter for sitt eget liv

LES: Tror ikke nordmennene blir henrettet

LES: Håper på hjemkomst til fedrelandet

Tar opp saken med EU

Jonas Gahr Støre i samtale med sin svenske kollega Carl Bildt

Utenriksminister Jonas Gahr Støre (t.h.) skal diskutere dødsdommene med sin svenske kollega Carl Bildt senere i dag.

Foto: Roni Lehti / SCANPIX

Støre vil i løpet av dagen ha samtaler om saken med Kongos utenriksminister. Tidligere har kongolesiske myndigheter gitt garantier til Norge om at Moland og French ikke vil få dødsstraffene fullbyrdet.

– Jeg har formidlet helt til det høyeste nivå i Kongo, og vi er blitt gitt forsikringer om at det ikke vil bli gitt dødsstraff til disse to, sier Støre.

Støre vil også snarest ta opp saken med Sveriges utenriksminister Carl Bildt, som leder formannskapet i EU.

– Vi deler med resten av Europa et prinsipielt syn på dødsstraff. Det gir vi uttrykk for i alle sammenhenger hvor det generelle spørsmålet tas opp. Det er da helt naturlig at vi også gjør det når det er et konkret tilfelle med to norske borgere, sier Støre.

Dømt for spionasje

Tjostolv Moland og Joshua French ble i dag funnet skyldig i blant annet internasjonal spionasje, noe norske myndigheter hele tiden har benektet.

LES: Ikke overrasket over dødsdommen

– Vi tar sterkt avstand fra at de er dømt for spionasje til fordel for Norge. Vi tar også avstand fra domslutningen om at den norske stat står solidarisk ansvarlig for erstatningen. Norge er ikke part i denne saken, sier utenriksministeren.

Diplomatisk balansegang

Tjostolv Moland (t.v.) og Joshua French

Tjostolv Moland (t.v.) og Joshua French i rettssalen.

Foto: Vatn, Vegar K. / Scanpix

Støre mener norske myndigheter har fulgt saken med stort nærvær.

Han bekrefter imidlertid at UD har måttet finne en balanse mellom det å vise respekt for et annet land, samtidig som man skal bistå nordmenn i en vanskelig situasjon.

LES: - Få dem ut av Kongo

– Det er veldig viktig at vi viser respekt for et annet lands rettssystem. Det vil ikke tjene noen, ikke minst de to tiltalte, om vi ikke hadde gjort det på en høvelig måte. Jeg mener vi har gjort dette innenfor de rammene som en slik vanskelig situasjon har gitt oss, sier Støre.

UD blir i Kisangani

Representanter fra UD vil forbli i Kisangani inntil videre for å bistå Moland og French, og for å vurdere hva slags hjelp de vil trenge framover.

– Jeg vil understreke at rettssikkerheten til de to må ivaretas, og at vi holder kongolesiske myndigheter ansvarlige for deres sikkerhet. Jeg vil også be om at Norges synspunkter formidles til de rette myndigheter i Kisangani, sier Støre.

Norges ambassadør til Kongo skal i dag møte kongolesiske myndigheter i Kinshasa for å formidle Norges syn på saken. Det samme vil gjøres overfor Kongos ambassade i Stockholm.

SISTE NYTT

Siste nytt