Italia stiller med omlastingshavnen

Italia stiller en havn til rådighet for omlasting av de kjemiske stridsmidlene Norge og Danmark skal hente og frakte ut av Syria-

FN-inspektørene på jobb i Damaskus

FN-inspektører under oppdraget i Damaskus

Foto: MOHAMED ABDULLAH / Afp

Den italienske utenriksministeren Emma Bonino skal ha bekreftet tilbudet under EUs utenriksministermøte i Brussel mandag, ifølge det danske nyhetsbyrået Ritzau i dag, mandag.

Det italienske tilbudet ble kjent i går, men det italienske utenriksdepartementet ville ikke da bekrefte hvilken havn det dreier seg om.

Norge og Danmark har sammen tilbudt seg å transportere de kjemiske våpnene vekk fra Syria, mens USA har påtatt seg ansvaret for selve ødeleggelsen.

Et dansk og et norsk lasteskip skal trolig hente stridsmidlene i den syriske havnebyen Latakia, voktet og eskortert av en fregatt fra hvert land. Deretter skal stridsmidlene over til et amerikansk militærfartøy som vil få installert mobile destruksjonsanlegg.

Planen er at selve destruksjonsoperasjonen skal skje til havs mens omlastingen må skje i en havn.

Av frykt for hva som kan skje hvis noe går galt, har det vist seg vanskelig å finne et land som ønsket å stille med omlastingshavnen.

Nå løser trolig Italia problemet. Landet tilbød seg opprinnelig, som Norge og Danmark, å stille skip til disposisjon for å frakte de omstridte stridsmidlene ut fra Syria. Nå påtår de seg altså i stedet å stille en havn til disposisjon.

En italiensk talsmann forsikret i går at kjemikaliene ikke ville berøre italiensk jord.

Det italienske bidraget ble bekreftet samme dag som Åke Sellstrøm, som har ledet FN-inspektørene, overleverer sin rapport om Syrias kjemiske våpnene til FNs sikkerhetsråd.

Veien usikkerhetsmomentet

Ifølge resolusjonen fra FNs sikkerhetsråd er den formelle tidsfristen, hvor alt skal alt være ødelagt, 30. juni 2014.

OPCW jobber nå etter en plan hvor de farligste kjemiske stridsmidlene skal være fraktet ut av Syria innen nyttår. Neste trinn skal være ferdig innen utgangen av januar og ved utgangen av april skal alle de kjemiske våpeningrediensene i praksis være ødelagt.

Men det er mye som skal klaffe underveis, og det er mange ledd i prosessen. Og OCPW erkjenner at det kan bli forsinkelser, men håper at dette begrenser seg til dager og ikke uker.

Først skal kjemikaliene fraktes i spesialbeholdere fra flere lagre i Syria og ut til kysten.

Dette kan bli en krevende oppgave, gitt at stridsmidlene skal fraktes gjennom områder hvor krigen raser.

– Vi overvåker situasjonen nøye og får rapporteringer hver dag. Den mest utfordrende delen er veitransporten til havnen, sa Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen-sjef Ahmet Üzümcü til NRK under sitt Nobel-besøk.

– Når vi har gjennomført den, tror jeg lastingen til de norske og danske skipene vil gå uten problemer. Vi tar alle forbehold når det gjelder sikkerheten til de som deltar i operasjonen. Jeg sikker på at vi skal klare dette, mente Üzümcü.

Det syriske militæret har tatt på seg sikkerhetsansvaret i operasjonen, og ifølge (OPCW) har regimestyrkene nå kontroll over motorveien som fører ut til Latakia. Men mye kan endre seg på kort tid.

Når stridsmidlene når havnebyen, skal de lastes om bord på de to lasteskipene MV «Taiko» (Norge) og MV «Ark Futura» (Danmark).

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

Amerikansk mobilt destruksjonsanlegg for kjemiske våpen

Trolig er det destruksjonsanlegg av denne typen som skal brukes om bord i «Cape Rey».

Foto: HANDOUT / Reuters

Utstyrt med sporingsutstyr

Før de fraktes videre skal OPCW-inspektører sjekke og merke spesialbeholderne og ikke minst utstyre dem med sporingsutstyr. Beholderne sal deretter pakkes og lastes opp i rundt 150 containere.

De skandinaviske lasteskipene vil være under beskyttelse av fregattene «Helge Ingstad» (Norge) og «Esbern Snare» (Danmark). De fire skipene ligger allerede klare til innsats ved havn på Kypros. Den dansknorske operasjonen skal ledes av den danske flaggkommandøren Torben Mikkelsen.

Ved den italienske omlastingshavnen skal det amerikanske lasteskipet «Cape Rey» – som har tjenestegjort i den amerikanske reservestyrken siden 1944 – overta containerne.

«Cape Rey» vil trolig ikke være klar til å seile fra Virginia i USA før i begynnelsen av januar, derfor kan det bli aktuelt for det danske og norske lasteskipet å ha våpnene om bord i en ukes tid mens de venter på det amerikanske skipet.

Selve omlastingsoperasjonen er beregnet å ta 48 timer.

«Cape Ray» vil deretter bringe den farlige lasten ut i åpen sjø et sted i Middelhavet og selve destrueringsprosessen kan starte.

60 representanter fra det amerikanske forsvarsdepartementet vil være til stede for å overvåke prosessen. Skipet skal ikke direkte voktes av amerikanske militæret, men av klarerte og innleide væpnede sikkerhetsvakter.

Det er uansett svært sannsynlig at hele operasjonen vil bli nøye fulgt, både fra lands og til vanns gjennom satellitter og militære fly.

Destruksjonen

«Cape Rey» vil kun ta seg av de farligste kjemiske substansene, som sennepsgass og sarin.

Det vil ta 45–90 dager å ødelegge alt, ifølge en ekspert i det amerikanske forsvarsdepartementet som NRK fikk snakke under en presseorientering om operasjonen.

De giftige stoffene skal varmes opp og blandes med «agenter», det vil si andre stoffer som skaper kjemiske reaksjoner og bidrar til at 99,9 prosent av det som en gang var kjemiske våpen blir nøytralisert, ifølge det amerikanske forsvarsdepartementet.

Ingenting skal etter planen dumpes i havet. Restavfallet vil bli lagret på kommersielle avfallsanlegg, men det er fortsatt uvisst hvilke land og hvilke selskaper som skal ta seg av restene.

Avfallet som er blir igjen etter ødeleggelsen vil ikke være farligere enn normalt industriavfall, mener de som jobber med dette i Pentagon.

SISTE NYTT

Siste nytt