– Skal ødelegge kjemiske stridsmidler på krigsskip

De kjemiske stridsmidlene fra Syria, som ble vurdert sendt til Norge, skal nå trolig ødelegges på et amerikansk krigsskip.

Kjemiske våpen i Syria

Våpeninspektører i Syria samler inn prøver for å finne ut om det er blitt brukt kjemiske våpen i området.

Foto: Uncredited / Ap

Norge var tidligere inne som en mulig mottaker av de kjemiske stridsmidlene, men etter nøye vurderinger valgte utenriksminister Børge Brende i slutten av oktober å avslå forespørselen fra USA.

Også Belgia og Albania ble spurt, men ingen har vært villige til å påta seg arbeidet med å ødelegge de giftige kjemikaliene.

Dermed ser det ut til USA selv må gjøre jobben, og ifølge BBC planlegger de nå å plassere et mobilt destruksjonsanlegg om bord på det amerikanske krigsskipet MV Cape Ray.

Vannes ut

Anlegget skal vanne ut kjemikaliene til mindre farlige konsentrasjoner, før de skal tappes på 4.000 kjemikalietanker.

Til sammen er det snakk om 7,7 millioner liter utvannet væske.

Etter utvanningsprosessen vil kjemikaliene utgjøre en mye mindre risiko, og kan sammenliknes med vanlig industriavfall.

Ifølge AP vil krigsskipet trolig legge seg i Middelhavet under prosessen.

Nyhetsbyrået skriver også at planen om å destruere stridsmidlene til sjøs ikke er endelig godkjent av Organisasjonen for forbud mot kjemiske (OPCW).

OPCW har tidligere sagt til Al Jazeera at det er trygt og gjennomførbart å ødelegge kjemiske våpen til sjøs.

Det er ennå ikke klart hva som vil skje med det utvannede avfallet som blir igjen etter prosessen, men ifølge BBC går fristen om å melde seg som mulig mottaker av dette avfallet ut fredag.

Tidligere er arbeidet med å destruere mindre farlige kjemikalier som allerede befinner seg i Syria lagt ut på anbud til private aktører.

Det er uklart om dette også vil bli gjort i dette tilfellet, eller om det vurderes at statlige aktører skal ta imot avfallet.

Norge stiller med transportskip

OPCW har satt 31. desember som frist for å fjerne de kjemiske stridsmidlene fra Syria, og det haster dermed å få på plass en løsning på hvordan stridsmidlene skal ødelegges.

Organisasjonen kunngjorde for to uker siden at de fortsatt regner med å ha destruert alle våpen og kjemikalier innen 30. juni 2014.

Norge har sagt seg villige til å stille med et sivilt transportskip og en fregatt for å frakte de kjemiske stridsmidlene ut av Syria.

Det antas at Syria har omtrent 1.000 tonn sarin-, senneps- og VX-gass lagret på over 40 steder.

Syria skal kun ha et fåtall våpen som allerede er fylt med kjemikalier. Planen er at disse skal destrueres i Syria.

I slutten av oktober opplyste OPCW at alle anlegg for produksjon og blanding av kjemiske våpen i Syria er ødelagt.

Planen om å ødelegge Syrias aresenal med kjemiske våpen ble til som følge av USAs angrepstrusler mot landet.

Gjennom en avtale med Russland og Syria om at de kjemiske våpnene skulle ødelegges, unngikk man et angrep.

SISTE NYTT

Siste nytt