Hvor gammel er generalen?

Indias forsvarssjef er født i 1950. Det viser offentlige dokumenter. Men han er også født i 1951, også dét i følge offentlige dokumenter. Nå saksøker han regjeringen for å få tilbake fødselsdagen sin.

General Vijay Kumar Singh

General Vijay Kumar Singhs har bedt indisk høyesterett om å sørge for at fødselsdatoen hans blir endret.

Foto: SAJJAD HUSSAIN / Afp

Joar Hoel Larsen
Foto: NRK

Det gjelder ikke hans militære rang, men hans personlige ære, forsikrer general V.K. Singh.

Det er første gang den indiske regjeringen blir saksøkt av rikets
høyeste militære beskytter. Striden har vært lang og trist, og mange mener at den høyt respekterte og dekorerte offiseren burde ha spart både seg selv og institusjonen for denne konflikten, som for mange har fått et tragikomisk skjær.

Generalen har forsikret alle om at dette ikke er taktisk spill for å kunne beholde sin makt og posisjon ett år til, men et rent privat anliggende der det å kunne operere med riktig fødselsdag er et spørsmål om ære.

29. juli 1965

Den angivelige feilen skal ha oppstått for snart et halvt hundre år siden. Den unge Vijay Kumar Singh ønsket å gå samme vei som faren og bestefaren, han ville også bli offiser og sendte derfor inn et søknadsskjema til det nasjonale forsvarsakademiet NDA.

Det var, ifølge V.K. Singh, en kontorassistent på skolen som rent fysisk fylte ut det kompliserte skjemaet. Det var verken uvanlig eller ulovlig, men 14-åringen skrev selv under.

Denne kontoristen skal - ved en feil - ha skrevet at Vijay var født i 1950 og ikke i 1951, hvilket ifølge V.K. selv og skolens papirer er hans egentlige fødselsår.

Denne feilen har fulgt - og forfulgt - den unge soldaten på veien fra menig til general. Innledningsvis var han ikke oppmerksom på at han mot sin vilje var blitt et år eldre. Senere forsøk på å rette opp feilen har vært fånyttes.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

General Vijay Kumar Singh

General V K Singh under æresparaden på Hærens dag 15. januar i år, som markerte at det er 64 år siden India fikk sitt eget forsvar.

Foto: SAJJAD HUSSAIN / Afp

Tenk på et tall

Det er ikke uvanlig at indere opererer med en tildelt fødselsdag. I landet med 1,2 milliarder innbyggere fødes det nærmere ett barn hvert sekund og det er ikke alle som blir registrert. De kommer til verden i fattige hjem der lese- og skrivekunsten står svakt. Mange barn blir ikke tatt til spedbarnskontroll. Folkeregisteret er ikke fullkomment.

Derfor er omtrentlige fødselsdager en del av virkeligheten i India. Men det var ikke slik for V.K. Singh.

Han har en fødselsattest som viser at han er født 10.05.1951. På eksamensvitnesbyrdet fra 10. klasse står det 1951 og i arkivene til Generaladjutanten for hæren står han oppført med 1951.

Men i Militærsekretariatet, en annen avdeling i Hærens hovedkvarter, har de helt siden den første søknaden i 1965 holdt fast ved kontoristens unøyaktighet - 1950 - som året da V.K. Singh så dagens lys. Selv om barnets - altså generalens - far - og selv offiser - på et tidlig tidspunkt gjorde det klart at sønnen ble født i 1951.

1950-basert karriere

Ingen indisk offiser blir forfremmet uten å være militært dyktig.

V.K. Singh har ord på seg for å være både modig og snartenkt. Han beskrives som en «briljant strateg» og han får honnør å være reformvennlig. Han nyter godord for sin kompromissløse holdning mot korrupsjon og har en plettfri militær vandel.

Mange undrer seg over hans plutselige opptatthet av sitt fødselsår, og det er sådd tvil om hans «høyverdige» motiver.

Pensjonsalderen for generaler er nemlig 62 år, hvilket han fyller nå i mai, ifølge hans militære rulleblad. Men om man legger hans fødselsattest, hans fars uttalelser og hans egne ord til grunn så kan han sitte ett år til.

Dét er den egentlige årsaken til at han nå gjerne vil bli ett år yngre, sier hans kritikere, som viser til at i alle hans forfremmelser er 1950 lagt til grunn.

Hver gang han har steget i gradene har han - urettmessig viser det seg nå - nytt godt av et ekstra alderstillegg. Når forsvaret nå insisterer på å holde fast ved feilen, så er altså ikke det på grunn av vrangvilje men et forsøk på å være konsekvente, heter det.

Indiske medier har gode dager

Saken har fått stor oppmerksomhet i indiske medier.

Striden om generalens fødselsår er godt stoff. Ikke fordi folk flest bryr seg, men fordi det er gått både politikk og prestisje i saken. Og fordi forsvarsvenner mener de militære har andre utfordringer å bale med samt viktigere oppgaver å løse, enn å finne ut hvorvidt en voksen mann er 61 eller 62 år.

Offiserskollegaer har sagt at generalen med dette har skutt seg selv i foten og latterliggjort forsvaret med sin kamp for egen alder, mens andre fremholder at hvis forsvaret ikke en gang klarer å gi landets fremste offiser korrekt fødselsår, hvordan kan det da klare å forsvare landet?

Djevelen er i detaljene, som det heter, og uansett om man støtter 1950 eller 1951, så avslører denne saken en viss mangel på presisjon og koordinasjon i hæren.

At denne saken nå ligger på statsministerens bord og skal behandles av indisk høyesterett, er etter den politiske opposisjonens mening en skandale.

Den mener at saken burde vært løst på et adskillig lavere politisk og juridisk nivå, og kritiserer regjeringen for handlingslammelse og beslutningsvegring siden den har latt denne ikke-saken komme så langt.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

Indias forsvarsledelse under parade

Alderskrangelen til forsvarssjefen gir innvirkninger på både militærledelsen og regjeringen. 16. desember i fjor var de fleste hovedpersonene samlet på ett brett: forsvarsminister A.K. Antony, stridens kjerne general V.K. Singh, lederen for sjøforsvaret, admiral Nirmal Verma og sjefen for luftforsvaret, marshal N.A.K. Browne. Indias samlede militærstyrker er de fjerde største i verden.

Foto: PRAKASH SINGH / Afp

Fremtidige militære konsekvenser

Tidspunktet for V.K. Singhs avgang vil få militære konsekvenser. Om han går av nå eller om ett år har betydning for den militære arverekkefølgen.

Hvis stillingen som hærsjef blir ledig først neste vår, da står det en annen offiser klar til å rykke inn på general Singhs kontor enn han som skal overta hvis generalen går av i år.

I et opprykkspuslespill basert på tjenestetid og egnethet, spiller tidsperspektiv og alder en rolle. Årets kandidat er for gammel neste år. Å endre general Singhs fødselsår nå, vil med andre ord ramme de som står rett bak ham i køen.

Regjeringen setter hardt mot hardt

«Bakholdsangrep» skriver indisk presse om general Singhs stevning av regjeringen. For Indiske journalister eksellerer i militær terminologi når de beskriver frontene, og hva slags skyts som kommer til å bli benyttet på den juridiske slagmarken.

Partenes advokater mener de har gode kort på hånden.

Regjeringen vil argumentere med at V.K. Singh både har godtatt og selv brukt 1950 som fødselsår. Da han i 1970 søkte det indiske militærakademiet MIA, der kadettene selv må fylle ut søknadsskjemaet, skrev den angivelig 19 år gamle 20-åringen «1950».

Men dette ugjendrivelige beviset er utvannet av Singh selv. Han har forklart at siden han visste at hans fødselsår - i forsvarets egne dokumenter - var 1950, så skrev han «1950» slik at årstallet i søknadsskjemaet skulle være i overensstemmelse med det fødselsåret - riktignok feilaktig - forsvaret opererte med.

Regjeringen mener videre han stilltiende har akseptert 1950 som året for sin fødsel siden han har mottatt brev, diplomer og dokumenter med 10.05.1950 som fødselsdato og år.

General Singh kan derimot dokumentere at han ved flere anledninger har protestert, uten å nå frem.

Fastlåst og uløselig?

Det er regjeringen som utnevner sjefer for våpengrenene. Forsvarsministeren kan således ved et pennestrøk kvitte seg med den etter hvert så brysomme generalen.

Men det kan fort ende i en opprivende sak om usaklig oppsigelse, noe regjeringen vil unngå.

Kongresspartiet, som er det dominerende i India, må nemlig trå varsomt de kommende månedene på grunn av viktige lokalvalg i sentrale delstater. Partiet, som også er bærebjelken i den nasjonale koalisjonsregjeringen, har ikke råd til å la generalens alder bli et tema i valgkampen, i et politisk landskap der kastetilhørighet og religion truer på flankene.

I en situasjon der Kongresspartiet trenger ro, kan en åpen konflikt med landets ledende offiser bli helt ødeleggende. Så angrep neppe det beste forsvar, og en retrett vil bekrefte opposisjonens anklager om en svak og unnvikende regjering.

Partene lader nå sine kanoner - for å holde oss i terminologien - men det spørs om ikke fredssamtaler ved forhandlingsbordet må bli løsningen til slutt.

SISTE NYTT

Siste nytt