Full valgforvirring i Catalonia

Den katalanske regjeringssjefen Carles Puigdemont sier han ikke vil skrive ut nyvalg i Catalonia fordi han ikke fikk de rette garantiene fra den spanske regjeringen. Han ville ha løfter om at regjeringen ikke opphever det lokale selvstyret.

Catalonias leder Carles Puigdemont er under sterkt press fra alle hold. Et nyvalg kan løse deler av floken, men til stor skuffelse for de hardeste forkjemperne for katalansk selvstendighet.

Foto: Pau Barrena / AFP

Det var Catalonias største avis, La Vanguardia, som tidligere i dag brakte nyheten om nyvalget. Avisen støttet seg på kilder i det regionale regjeringsapparatet. Datoen for nyvalg var satt til 20. desember.

Siden har det vært mye frem og tilbake, og forvirringen tidvis stor.

Urix forklarer: Hvordan klarte Spania og Catalonia å havne i denne krisa?

Ikke nok garantier

Utlysningen av et eventuelt nyvalg ble umiddelbart tolket som et forsøk på å unngå at regionen fratas selvstyret, slik den spanske regjeringen har truet med.

La Vanguardia skrev i ettermiddag at sentralregjeringen var villig til ikke å oppheve selvstyret, hvis det avholdes valg.

Et par timer etter det kom den lenge varslede og sterkt forsinkede uttalelsen fra den katalanske regjeringssjefen.

– Jeg var rede til å skrive ut valg hvis de rette garantiene ble gitt. Men det foreligger ingen garantier som rettferdiggjør et valg, sa Carles Puigdemont.

Garantiene han ønsket var at den spanske regjeringen skulle legge vekk trusselen om bruk av paragraf 155 i den spanske grunnloven – paragrafen som kan oppheve et lokalt selvstyre.

Urix forklarer: Artikkel 155: Loven som aldri før har blitt brukt

Puigdemont spilte ballen videre til det katalanske regionalparlamentet, som uansett skulle møtes i ettermiddag for å diskutere den fastlåste situasjonen mellom regionalregjeringen i Barcelona og sentralregjeringen i Madrid.

– Nå er det opp til parlamentet å bestemme hvordan vi svarer på den spanske regjeringens planer om å overta styringen av Catalonia, sa Puigdemont.

Møte i det katalanske regionparlamentet

DIREKTE: Se direkte fra det katalanske parlamentet.

På lørdag vedtok den spanske regjeringen å starte prosedyrene for å iverksette paragraf 155 i den spanske grunnloven, en paragraf som gir hjemmel for å oppheve det regionale selvstyret i Spanias regioner.

Statsminister Mariano Rajoy har sagt at dette kan unngås hvis Puigdemont legger vekk kravet om uavhengighet og avholder valg. Siden har regjeringen selv sådd tvil om dette står ved lag.

Full forvirring

Den katalanske lederen skulle først tale på en pressekonferanse kl. 1330, og det var ventet at han ville bekrefte planene om nyvalg der.

Vel 20 minutter på overtid kom meldingen om at pressekonferansen var utsatt en time. Deretter kom meldingen om at den var avlyst.

Avlysningen kunne tyde på at det ikke var full enighet blant Puigdemont og hans allierte. Eller at det pågikk samtaler med Madrid.

Ett av de katalanske regjeringspartiene signaliserte deretter at det ville trekke seg fra regjeringen hvis regjeringssjefen, som representerer det annet parti, gav etter for det spanske presset og kunngjorde nyvalg.

Partikilden sa at det ville være å gi opp kravet om uavhengighet uten å få noe tilbake.

Mindretallsregjeringen støttes i det katalanske parlamentet av et tredje parti. De tre partiene samt to fremtredende grasrotorganisasjoner forhandlet i hele går kveld, natt og utover dagen i dag om hva de skulle gjøre, tydeligvis med problemer med å bli enige.

Talerstolen i regjeringsbygningen i Catalonia

Talerstolen i den katalanske regjeringsbygningen ble stående tom.

Foto: Lluis Gene / AFP

Følg nyhetsmeldingene om Catalonia:

Delt på midten

Nå ligger altså avgjørelsen hos det spanske regionalparlamentet. Regionalparlamentet er, i likhet med den katalanske befolkningen, delt i spørsmålet om uavhengighet.

Flere av partiene som er representert der har verken stilt seg bak den omstridte folkeavstemningen eller skrevet under på den minst like omstridte uavhengighetserklæring, som riktignok ble satt på vent.

Men også uavhengighetsforkjemperne er delt, mellom dem som presser på for at Puigdemont skal ta skrittet videre og erklære Catalonia for en uavhengig republikk og dem som ønsker et kompromiss med Madrid.

Meningsmålinger viser at selv om Catalonia er delt omtrent på midten i synet på uavhengighet, så støtter innbyggerne sterkt opp om selvstyret i den velstående regionen.

Uavhengighetsforkjemperne kom til makten i Catalonia etter forrige regionalvalg, og ved et nytt valg kan de risikere å miste dette flertallet.

Det spanske senatet, overhuset i den spanske nasjonalforsamlingen, er de som må si ja til bruk av paragraf 155. Det er ventet at det vil skje i morgen, og en komité er i gang med det forberedende arbeidet før morgendagens avstemning.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste nytt