Frykter atomkraftkatastrofe i USA

Atomkraftulykka i Fukushima vil bare være barnemat sammenliknet med hva som kan bli konsekvensene dersom kraftverkene i USA rammes av naturkatastrofe eller terror, hevder ny studie.

Kjernekraftverket Three Mile Island

Kjernekraftverket The Three Mile Island i Pennsylvania i USA var åstedet for en av de verste atomkraftulykkene i USAs historie, da en av reaktorene smeltet i 1979.

Foto: BRADLEY C BOWER / Ap

Årsaken er at amerikanske reaktorer har store mengder brukt, radioaktivt atombrensel lagret ved seg i oppbevaringsbassenger som stort sett er bygget på 1960-tallets standard.

Det store spørsmålet blir hva som skjer dersom disse mindre sikre oppbevaringslagrene eventuelt utsettes for en stor naturkatastrofe slik som Japan opplevde 11. mars i år eller et storstilt terroranslag.

– Fukushima blir en dverg

Ifølge en ny rapport laget av den uavhengige forskningstenketanken, Institute for Policy Studies, finnes den største oppsamlingen av radioaktivt avfall i USA.

Rapporten peker på at eksempelvis atomkraftverket Vermont Yankee inneholder rundt sju prosent mer radioaktvitet enn den totale mengden som ble oppbevart ved de fire utsatte reaktorene ved Fukushima kraftverket i Japan.

The New York Times fremstiller utslippene av radioaktivt avfall fra Fukushima som en "dverg", sammenliknet med hva en tilsvarende katastofe ville hatt av konsekvenser hvis den skjedde i USA.

– Skremmende

– Lagerbassengene som de bruker i dag var ment som en midlertidig løsning på tre til fem år, og er lite fysisk sikret mot naturkatastrofter og terroranslag, sier Nils Bøhmer, daglig leder i Bellona til NRK.no.

Ifølge Bøhmer vil en eventuell naturkatastofe eller terroranslag mot et amerikansk atomkraftverk kunne føre til store utslipp av radioaktivitet, som igjen ikke bare vil være ødeleggende lokalt, men også utover landegrensene dersom det blir spredt i lufta.

Langvarig verkebyll

Nils Bøhmer

Nils Bøhmer i Bellona mener det er uholdbart at USA ikke har løst problemet med oppbevaring av farlig radioaktivt avfall.

Foto: Henrik Bøe / NRK

Lagring av atomavfall har lenge vært en verkebyll i USA. Etter planen skulle atomavfallet samles nasjonalt på et felles, tryggere deponi i fjellet Yucca i Nevada, men ingen stater var interessert i å være vert.

Ettersom planen stagnerte, har de midlertidige lagrene vokst seg faretruende store med farlig radioaktivt materiale.

– Man har veldig store konsentrasjoner av brukt atombrensel med store mengder radioaktivitet på et lite område, sier Bøhmer.

Terror og naturkatastrofer

De siste 30 åra har det vært minst 66 tilfeller av at amerikanske reaktorer har lekket vesentlige mengder avfallsvann, ifølge Institute for Policy Studies.

– Vi ser jo det at USA er hjemsøkt av både store naturkatastrofer, slik som

Atomkraftverk i Vermont

Advarsselskilt hengt opp på atomkraftverket i Vermont Yankee i USA etter oppdagelsen av en lekkasje av radioaktivt tritium i 2009.

Foto: Toby Talbot / AP

tornadoene de siste dagene, men også har vært åsted for store terroraksjoner, sier Bøhmer.

Etter terrorangrepet 11. september 2001 lovte den amerikanske regjeringa å styrke atomsikkerheten i landet, men fortsatt er ingenting avgjort når det gjelder hva man skal gjøre med de usikre bassenglagrene.

Ifølge Bøhmer er det "uholdbart" at USA i så lang tid ikke har hatt en varig og sikker oppbevaring for det farlig avfallet.

Naturen ikke like farlig overalt

Farrokh Nadim, leder for det internasjonale senteret for geofarer ved NGI, sier faren for naturskade kommer an på hvor i USA man befinner seg.

– Deler av USA kan man si er utsatt for jordskjelv av samme styrke som man kan forvente i Japan, sier Nadim, og trekker særlig fram vestkysten og California.

Han sier områder som Vermont og Massachusetts, hvor noen av de store

Farrokh Nadim

Farrokh Nadim ved NGI sier man aldri kan vite sikkert hvor naturen slår til.

Foto: NGI

kraftverkene ligger, ikke er mer utsatt enn vestkysten av Norge.

– Det kan jo skje hvor som helst, men på østkysten for eksempel er det lite sannsynlig at man får store jordskjelv, sier han.

Når det gjelder tornadoene som nå herjer i flere deler av USA, sier forskeren at disse først og fremst er en fare for de mobile hjemmene som mange har i USA.

– De er ikke er fare for betongkonstruksjoner. Til det er de ikke sterke nok, sier Nadim.


SISTE NYTT

Siste nytt