Hopp til innhold
Urix forklarer

Frode Berg spiller ballen over til norske myndigheter

MOSKVA (NRK): Frode Berg sier han utførte et oppdrag for den norske etterretningstjenesten, og dermed det norske forsvaret. Føler norske myndigheter nå et større ansvar for fangen i Lefortovofengselet?

Forde Berg 2. februar 2018

Frode Berg i forbindelse med varetektsfengslingen 2. februar 2018

Foto: Jurij Linkevitsj

Når nå Frode Bergs advokater Brynjulf Risnes og Ilja Novikov velger å gå ut med hvorfor han er fengslet, så betyr det at saken går inn i en ny fase.

Nå er det ikke lenger tvil om at Frode Berg i følge den russiske sikkerhetstjenesten FSB er skyldig i det som de definerer som spionasje og kommer til å bli dømt for det.

Nå handler det om norske myndigheter vil ta ansvaret for at det er de som har sendt ham på oppdrag inn i et fremmed land. Et oppdrag som kunne innebære stor risiko.

Frode Bergs russiske advokat understreker overfor NRK at det at nordmannen sier han har jobbet for norsk etterretning ikke er det samme som at han sier han innrømmer skyld i de anklagene om spionasje som rettes mot ham

Forsvarerne: Frode Berg var i Moskva på oppdrag for E-tjenesten

Lite tilfeldig

I fire og en halv måned har den 62 år gamle tidligere inspektøren ved det norske grensekommissariatet i Kirkenes Frode Berg, sittet fengslet i Russland.

Han er anklaget for å ha vært med på en spionasjeoperasjon der målet var å få ut informasjon om kapasiteten i den russiske Nordflåten, den kanskje viktigste avdelingen i det russiske forsvaret. Frode Berg kan risikere mellom 10 og 20 år i fengsel

Det er lite som er tilfeldig i denne saken. Frode Berg dro etter alt å dømme med vitende og vilje til Moskva som kurer for å overlevere rundt 30.000 norske kroner til en navngitt person.

Han møtte en bekjent av seg under mellomlanding i Oslo 4. desember 2017, og det var denne bekjente som introduserte ham for mannen som ba ham overlevere de 30.000 kronene i Moskva.

Hotell Metropol

Frode Berg ble arrestert her på Teatralnajaplassen i Moskva 5. desember 2017

Foto: Jurij Linkevitsj

Etter det NRK kjenner til har begge disse personene hatt eller har tilknytning til den norske etterretningstjenesten, og er dermed en del av det norske forsvaret, der forsvarsminister Frank Bakke-Jensen er den som sitter med det politiske ansvaret. Den ene av dem er en gammel bekjent av Berg fra forsvaret i Sør-Varanger.

Nordflåten interessant

Om dette var en ren norsk etterretningsoperasjon eller om den skjedde i samarbeid og på oppdrag for amerikansk etterretning, er mer uklart.

Det vi vet er at amerikansk etterretningstjeneste alltid har vært svært interessert i det som skjer i den russiske Nordflåten, der det både finnes ubåter med strategiske atomraketter, og angrepsubåter som har til oppgave å overvåke og angripe amerikanske ubåter og flåte-enheter.

Det hjelper nok lite at Frode Berg sier at han føler seg lurt og misbrukt i denne saken. Det er mulig at han ikke visste at han skulle ta penger inn i Russland som skulle være betaling for et oppdrag utført for den norske etterretningstjenesten.

Frode Berg i glassbur

Det kan bli mange opphold i bur i russiske rettssaler for Frode Berg de neste månedene

Foto: Morten Jentoft

Hvem er V.A. Zemljakov?

Men som offiser med sikkerhetsklarering må han ha visst at det han gjorde kunne utsette ham for fare. Hvorfor tok han da denne risikoen?

For trolig har den russiske sikkerhetstjenesten i lang tid vært klar over at det pågikk en etterretningsoperasjon, der den russiske statsborgeren V. A. Zemljakov er hovedpersonen.

Det var ifølge FSB til denne personen Frode Berg skulle overlevere penger, selv om han selv sier at han hadde fått oppgitt en adresse til en kvinne, Natalija, dit pengene skulle sendes, i posten.

I forbindelse med fengslingen av Frode Berg 5. desember 2017 la den russiske sikkerhetstjenesten FSB fram et skriftlig notat som slår fast hovedpunktene i grunnlaget for arrestasjonen av nordmannen.

I notatet, som bruker den standardiserte formuleringen «Beslutning om iverksettelse av etterforskning» som er vanlig i denne type saker i Russland, heter det også at Frode Berg skal ha gitt opplysninger om hvor Zemljakov kan sende sine opplysninger om den russiske Nordflåten. Dette notatet har NRK tilgang til.

– Eg føler meg forferdeleg misbrukt.  Eg har kjempa mot sinne og hat

Frode Berg kan ha gått i en felle

Det er derfor ingen tvil om at det er Zemljakov som er hovedpersonen i denne saken og ifølge FSB er den som har samlet inn informasjon på vegne av den norske etterretningstjenesten.

Zemljakov har trolig lenge vært i FSBs søkelys, og da Frode Berg kom til Moskva ble han fulgt nøye helt fra han landet på Sjeremetjevoflyplassen tidlig om morgenen 4. desember.

Notatet FSB la fram er altså datert dagen etter, samme dag som Frode Berg ble arrestert på Teatralnajaplassen, like ved hotell Metropol der han bodde.

Det tyder på at alt da var klart. At FSB visste at Frode Berg var en del av en etterretningsoperasjon der de satt på gode bevis som kunne gi grunnlag for en sak.

Hadde de ikke hatt det, kunne de valgt å bare utvise Frode Berg, for ikke å gjøre saken til den belastning den nå er blitt for de norsk-russiske forbindelsene.

Frode Berg inn i rettsalen

Det har vært strengt sikkerhetsoppbud i forbindelse med fengslingsmøte for Frode Berg i Moskva. Her blir han ført inn i rettssalen 2. februar 2018

Foto: Morten Jentoft

Bare en konsulær sak?

Norske myndigheter har så langt bare sagt at dette er en ren russisk politisak der deres jobb er å gi konsulær bistand. Men dette kommer til å endre seg, spørsmålet er bare når.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide valgte 21. februar å møte familien til Frode Berg mens hun besøkte Kirkenes, og det er bare et spørsmål om tid før bjellen blir hengt på katten og navnene på de personene, med tilknytning til det norske forsvaret som sendte Frode Berg ut på oppdraget til Moskva, blir kjent.

Hva velger norske myndigheter og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen å gjøre da?

En velkjent taktikk i forbindelse med denne type operasjoner er å fraskrive seg ethvert ansvar å si at her er det personer i forsvaret og etterretningstjenesten som har handlet på egen hånd.

Brende møtte Lavrov: – Han lover å se på Frode Berg-saken

Need to know

Det er også langt fra sikkert at dette er en operasjon det har vært informert om oppover i systemene. Need to know-prinsippet er rotfestet i alle etterretningsorganisasjoner verden over, for å hindre at opplysninger blir spredd og dermed kan avsløre det som har skjedd.

Likevel må kanskje noen hoder rulle og norske myndigheter må be Russland om unnskyldning, i en eller annen form.

Frode Bergs advokat Ilja Novikov har overfor NRK flere ganger antydet som det mest realistiske er at saken føres fram til rettssak og fellende dom, og at det så blir en eller annen form for utvekslingsavtale.

Hvem kan Frode Berg utveksles med?

I dag sitter det ingen russiske spioner i norske fengsler, men det kan være russere som sitter med spionasjedommer i andre Nato-land.

Dermed kan en avtale som involvere et annet land være aktuelt, selv om dette fort kan bli et krevende diplomatisk spill.

Det gjør at Frode Berg må belage seg på å bli sittende til over fellende dom, det kan skje en gang i løpet av sommeren.

Det kan også være at russiske myndigheter velger å benåde ham av «humanitære årsaker», som en gest overfor det i utgangspunktet relativt vennligsinnet nabolandet Norge.

Dette kan skje i forbindelse med fotball-VM som arrangeres i Russland, eller på bilateralt nivå mellom Norge og Russland, kanskje i forbindelse med et toppmøte mellom de to landene.

«Alle driver med spionasje»

Saken kommer uansett til å bli brukt som et argument fra russisk side at spionasje og etterretning er noe alle drive med, ikke bare Russland.

Det har vakt betydelig irritasjon hos russiske myndigheter, ikke minst ved den russiske ambassaden i Oslo, at det norske overvåkingspolitiet PST gang på gang har kommet med beskyldninger om omfattende russisk etterretning i Norge.

Uansett er Frode Berg-saken en alvorlig prøvestein for forholdet mellom Norge og Russland, den mest alvorlige siden kapteinen på den russiske tråleren Elektron stakk av gårde med to norske kystvaktinspektører om bord i 2005.

Den gangen klarte diplomatene å finne fram til en løsning. Klarer de det samme når det gjelder Frode Berg?