Forholdet mellom Norge og Russland er på et absolutt lavmål

Forholdet mellom Norge og Russland er nede i en ny bølgedal etter arrestasjonen av en russisk IT-spesialist. Den som kan komme dårligst ut av dette er mannen som i ni måneder har sittet fengslet i Lefotovofengslet i Moskva, Frode Berg.

Utsnitt av medlemmer av ECPRD 2018, inkludert Mikhail Botsjkarev (med rød ring), foran Stortinget.

Mikhail Botsjkarjov fotografert foran Stortinget under det internasjonale seminaret om digitalisering

Foto: PETER MYDSKE / STORTINGET

Onsdag skal etter planen Norge og Russland undertegne protokollene for dragningen av den 196 kilometer lange felles grensen i nord. I seg selv en stor begivenhet, og resultatet av et arbeid som har pågått over ti år.

Gunvor Galtung Haavik

Gunnvor Galtung Haavik fotografert sammen med sovjetiske krigsfanger i 1945

Foto: Scanpix

Arbeidet har fulgt opp grensedragningen som ble gjort etter 2. verdenskrig, der blant annet Gudrun Galtung Haavik spilte en viktig rolle, som tolk. Seinere viste det seg at hun i mange år hadde jobbet som spion for det landet som en gang het Sovjetunionen. Hun døde som en ulykkelig kvinne i et norsk fengsel i 1977.

En av dem som har bistått i forbindelse med grenseoppgangen denne gangen er Frode Berg, i mange år ansatt som offiser ved grensekommissariatet i Sør-Varanger. Nå sitter han i Lefortovofengselet i Moskva og venter på en rettssak som kan gi ham en lang dom, for spionasje til fordel for Norge.

Derfor har Norge et svakt utgangspunkt i forhandlingene om Frode Berg

Forholdet på et lavmål

I festtaler fremstilles tradisjonelt forholdet mellom Norge og Russland som pragmatisk og godt, og der felles interesser blant annet i nord gjør at de har fungert også i tider med isfront og kald krig mellom øst og vest.

Men med arrestasjonen av den 51 år gamle russiske IT-spesialisten og tjenestemannen i Føderasjonsrådet Mikhail Botsjkarjov på Gardermoen 21. september, er forholdet mellom Oslo og Moskva nede på et absolutt lavmål.

Absurde anklager og en handling som kommer til å få konsekvenser var noe av det som ble skrevet i en usedvanlig skarp protest som den norske ambassadøren Rune Resaland fikk overlevert i det russiske utenriksdepartementets Stalin-skyskraper på Smolenskij-plassen i Moskva mandag 24. september.

Russland truer Norge med represalier etter spion-siktelse

Frode Berg = Michail Botsjkarjov?

Arrestasjonen av Mikhail Botsjkarjov på Gardermoen ble umiddelbart koblet med Frode Berg-saken, der advokatene til den fengslede norske grenseoffiseren lenge har sagt at den eneste måten å få Berg satt fri er at han etter en fellende dom blir utvekslet med en russisk agent eller spion som sitter fengslet i et land som Norge er alliert med.

Var Botsjkarjov mannen som kunne utvekslet med Frode Berg, og hadde Norge med det som hadde skjedd etter russerens angivelig noe merkelige oppførsel på Stortinget, skaffet seg et kort i det spillet som en tid trolig har vært på gang i kulissene for å løse denne pikante saken?

Det var i alle fall det advokatene til Frode Berg, Brynjulf Risnes i Norge og Ilja Novikov i Russland, så for seg som en mulighet. Hvis det da skulle vise seg at Mikhail Botsjkarjov virkelig hadde brutt norsk lov og ble dømt for spionasje.

Håper på Berg-utlevering: – Nå er det en direkte mulighet

Store forskjeller

Men det er store forskjeller på de to sakene. Frode Berg har innrømmet at han har vært på oppdrag for norsk etterretningstjeneste, og kommer trolig under en rettssak til å legge vekt på at han ikke ante omfanget av det han var med på.

Han vil også si at han bare fungerte som en slags kurer og ikke aktivt var med på å samle inn informasjon.

Frode Berg i rettsalen

Frode Berg kan vente seg en streng dom for medvirkning til ulovlig etterretning rettet mot Russland

Foto: Morten Jentoft

Norske myndigheter har så langt ikke villet kommentere saken hans bortsett fra at de vil yte ham konsulær bistand.

Russiske myndigheter på sin side sier at Mikhail Botsjkarjov var invitert av norske myndigheter til å delta på et internasjonalt seminar, og kaller påstandene om forsøk på spionasje og arrestasjonen for en provokasjon.

Spionsiktet russer prøvde å studere folks adgangsbevis til Stortinget

Utsetter russerne rettssaken?

Derfor er det lite sannsynlig at russiske myndigheter vil vurdere en «fangeutveksling» mellom Frode Berg og Mikhail Botsjkarjov, selv om norske myndigheter skulle finne ut at de vil gå videre i saken mot russerne og eventuelt stille ham for retten.

Tvert imot kan det være at man fra russisk side vil sette seg på bakbeina, i første omgang ved å gjøre forholdene for Berg enda vanskeligere foran og i forbindelse med den kommende rettssaken. Det kan skje ved at rettssaken utsettes så lenge som mulig, kanskje til over nyttår og langt ut på våren, noe som er mulig i tråd med russisk lov.

Fra før er Frode Berg nektet telefonkontakt med familien og besøk fra Norge, blant annet fra biskopen i Nord-Hålogaland. Kontakten med omverdenen begrenser seg nå til korte møter med advokat og en representant fra den norske ambassaden. Det er også usikkert om Frode Bergs norske advokat Brynjulf Risnes får være til stede under en kommende rettssak.

Økt oppmerksomhet er bra?

Samtidig er det verdt å lytte til advokat Ilja Novikov som mener at den oppmerksomheten arrestasjonen av Mikhail Botsjkarjov har fått kan være med å skape økt oppmerksomhet om Frode Bergs sak.

Etter at det i desember ble kjent at Berg var arrestert mistenkt for spionasje har saken knapt vært nevnt i russiske medier. Men det at en russisk tjenestemann sitter i norsk fengsel kommer uansett utfall til å være en sak som gjør at russiske medier følger med på hva som skjer mellom de to nabolandene Norge og Russland.

SISTE NYTT

Siste nytt