Hopp til innhold

Derfor brenner det oftere og kraftigere i California

Skogbrannene som raser nå gjør at et område mer enn ti ganger så stort som Mjøsa er gått opp i flammer i California hittil i år. Klimaendringer, natur og mennesker er blant grunnene til at brannene brer om seg i delstaten.

Bilde fra Nasa Earth Observatory som viser omfanget av skogbrannen i Nord-California tirsdag.

Bilde fra Nasa Earth Observatory som viser omfanget av skogbrannen i Nord-California tirsdag.

Foto: Nasa

Fire store skogbranner i California siden juli har brent opp over 3700 kvadratkilometer.

Bare brannen som nå raser nord i California har rasert et område på 526 kvadratkilometer, eller halvannen gang så stort som Norges største innsjø, Mjøsa.

Statistikk fra Californias brannvesen viser at fem av delstatens sju største branner i historien har skjedd siden 2012. De to største var i fjor og i år.

Til nå har 59 mennesker mistet livet, noe som gjør brannene til en av de dødeligste brannene de siste hundre årene.

10 verste skogbranner i California

År

Område

Kvadratkilometer

1

August 2020

Glenn, Lake, Mendocino, Tehama, Trinity

Nord-California

4179

2

Juli 2018

Mendocino

Nord-California

1858

3

August 2020

Santa Clara, Alameda, Contra Costa, San Joaquin, Merced, Stanislaus

Rundt San Francisco

1605

4

September 2020

Fresno, Madera

Sentralt i California

1537

5

August 2020

Colusa, Lake, Napa, Sonoma, Solano, Yolo

Nord for San Francisco

1470

6

August 2020

Plumas, Butte

Nord i California

1291

7

Desember 2017

Ventura og Santa Barbara

Nord for Los Angeles

1141

8

Oktober 2003

San Diego

Sør i California

1106

9

August 2012

Lassen

Nordøst i California

1100

10

August 2013

Tuolumne

Øst i California

1041

Fire forklaringer på brannene

Californias guvernør Jerry Brown sier at han regner med at brannene kan bli enda verre i årene fremover.

– Dessverre viser forskning at varme, tørke, uttørring kommer til å forsterke seg, sier Brown.

New York Times skriver at det i hovedsak er fire årsaker til at California opplever flere og større skogbranner enn tidligere:

1. Klimaendringer

California får det meste av nedbøren sin om høsten og vinteren. Vegetasjonen tørker så ut i løpet av den tørre og varme sommeren i delstaten. Den tørre vegetasjonen fungerer deretter som opptenningsved for branner.

– Det er nå en til to grader varmere enn vi ville hatt det uten global oppvarming. Det tørker ut vegetasjonen mer, og gjør at den lettere tar fyr, sier Park Williams som er bioklimatolog ved Columbia University.

På omtrent alle måter er det i California laget en perfekt oppskrft for branner.

Park Williams, bioklimatolog ved Columbia University / New York Times

2. Mennesker

Selv om forholdene ligger til rette for branner, må noe tenne på dem. Noen ganger skjer det naturlig, som i lynnedslag, men ofte er mennesker ansvarlige.

I fjor ble branner i Sonoma fylke antent av strømlinjer som hadde falt ned. Brannen i Nord-California i juli i år, den sjuende største i delstatens historie, skyldtes at et bildekk eksploderte og førte til gnister som startet brannen.

– California har mange mennesker og en lang periode med lite nedbør. Folk skaper alltid gnister og jo lenger tørken varer, jo større er sjansen for at en gnist vil føre til en brann, sier Williams.

Et område tilsvarende 20 ganger 20 kilometer er brent opp i Sør-California den siste uken.

3. Brannbekjempelse

Paradoksalt nok har kampen mot branner i USA gjennom årene ført til at dagens branner blir større enn før.

– De siste hundre årene har vi slåss mot branner i det vestlige USA og gjort en god jobb. Hver gang vi lykkes med å slukke en brann, førte det til at mye som skulle ha brent opp ble igjen på bakken, sier Williams.

Dermed har det samlet seg opp store mengde planter i mange områder, planter som gir næring til brannene når det først begynner å brenne.

– Hvis det først begynner å brenne i store deler av California, har brannene mange flere planter som kan brenne enn hvis vi hadde latt dem brenne i fred de siste hundre årene, sier Williams.

4. Santa Ana-vindene

Hver høst kommer stormer med varm og tørr luft fra øst, innover California.

Høst-stormene, som har fått navnet «Santa Ana-vindene», tørker ut vegetasjonen og at det dermed lettere begynner å brenne.

Samtidig fører de sterke vindene til at når det først har begynt å brenne, sprer brannene seg raskt.

Kart som viser Santa Ana-vinder

Kart som viser hvordan Santa Ana-vinder kommer fra de tørre varme områdene i Nevada, Utah og Arizona og blåser inn over California.

Foto: U.S. National Oceanic and Atmospheric Administration

SISTE NYTT

Siste nytt