Bellona-Hauge om Arktis: – Jeg er redd

– Jeg frykter at FNs klimapanel kan ha undervurdert den globale oppvarmingen, sier Bellona-leder Frederic Hauge etter rapportene om 0 grader på Nordpolen, 30 grader varmere enn normalt.

Bellona-leder Frederic Hauge

– Det kan komme noen ubehagelige oppgraderinger i årene som kommer, frykter Bellona-leder Frederic Hauge.

Kart fra National Snow and Ice Data Center viser at isen i Polhavet i forrige måned hadde den laveste utbredelsen som noen gang er målt i januar. Isen dekket et område som var 1,04 millioner kvadratkilometer mindre enn normalt.

– Klimaendringene kan akselerere raskere enn vi har trodd, og utslippskuttene går for sakte, sier Bellona-leder Frederic Hauge til NRK.

– 2015 er det varmeste året på kloden siden man begynte å gjøre målinger. Gapet ned til forrige rekord var det største noensinne. Noe av det skyldes værfenomenet El Niño, men NASA sier helt tydelig at de menneskeskapte endringene er hovedårsaken. Dette bør bekymre oss, mener Frederic Hauge.

Fare for utvanning

Hauge frykter at FNs klimapanel kan ha undervurdert den globale oppvarmingen.

– Når så mange forskere skal bli enige, er det en fare for at konklusjonene blir et minste felles multiplum, og at summen blir vannet ut. Svært mange høyt anerkjente klimaforskere vi arbeider sammen med gir sterkere uttrykk for dette. Vi må innse alvoret nå, sier Hauge. Han viser til at mange anerkjente institusjoner går betydelig lengre enn FNs klimapanel.

Is i Polhavet

Arktis er det området i verden hvor klimaendringene merkes mest og først. De siste årene har det blitt stadig mindre is – her fra området mellom Svalbard og 83 grader nord.

Foto: Eivind Molde / NRK

– Klimapanelet tar hensyn bare til det som er vitenskapelig sikkert. Siden det er usikkerheter rundt noen av de saktevirkende tilbakekoblingene, som smelting av is, myr og tundraer, er disse vektet veldig forsiktig. Det kan komme noen ubehagelige oppgraderinger i årene som kommer, frykter Hauge.

– Dette gjør meg redd og mer motivert enn noen gang for å bidra til å løse problemene.

– Man vet mer nå

Forskningsleder Jan S. Fuglestvedt

Forskningsleder Jan S. Fuglestvedt ved CICERO Senter for klimaforskning sitter i ledelsen for FNs klimapanel.

Foto: Cicero

Forskningsleder Jan S. Fuglestvedt ved CICERO Senter for klimaforskning er en av hovedforfatterne i den femte hovedrapporten fra FNs klimapanel. Rapporten ble lagt fram i 2013 og 2014. Han sitter også i ledelsen av klimapanelet.

Vi må gjøre en balansert vurdering, og trekke ut essensen av det siste innen internasjonal forskning. Det har vi gjort, og jeg opplever ikke at det ligger noen konflikt i prinsippet om at vi skal samle oss om felles drøftinger og konklusjoner. Det er gjort nye studier etter at klimapanelet avsluttet arbeidet med siste rapport, man vet mer nå. Dette blir fanget opp i de neste rapportene, sier Fuglestvedt.

Kun publiserte data

Direktør for Norsk Polarinstitutt, Jan-Gunnar Winther er også en av hovedforfatterne i den femte hovedrapporten fra klimapanelet.

– Når utviklingen skjer så fort som den gjør i Arktis, er vi på etterskudd når rapportene kommer. Men vi benytter kun publiserte data. Det er grunnvollen i klimapanelets arbeid. Det er svært krevende å jobbe med Arktis, siden forholdene endrer seg mye raskere enn andre steder, sier Winther.

Jan-Gunnar Winther

Direktør for Norsk Polarinstitutt, Jan-Gunnar Winther er en av hovedforfatterne i den femte hovedrapporten fra FNs klimapanel. Her er han på forskningsskipet Lance, på 83 grader nord.

Foto: Eivind Molde / NRK

SISTE NYTT

Siste nytt