Hopp til innhold

Forsker: – Absurd varme i Arktis

Rekordlite is, unormalt høye temperaturer og mildvær har preget Arktis denne vinteren.

Is i Polhavet

Arktis er det området i verden hvor klimaendringene merkes mest og først. De siste årene har det blitt stadig mindre is - her fra området mellom Svalbard og 83 grader nord.

Foto: Eivind Molde / NRK

CO₂ i atmosfæren
421 ppm
1,5-gradersmålet
+1.01°C
Les mer  om klima

Sjøisens utvikling følges tett av amerikanske National Snow and Ice Data Center , som jevnlig legger ut oppdaterte kart over iskanten.

Utbredelsen av sjøisen forrige måned var den laveste som noen gang er målt i januar. På et tidspunkt hvor isen vanligvis strekker seg fra et havområde sør for Svalbard til den sørvestlige delen av Alaska, var arealet 1,04 millioner kvadratkilometer mindre enn normalt.

– Det har vært lite is nå i februar også, sier Polarinstituttets direktør Jan-Gunnar Winther til NTB.

Ban Ki-moon på Svalbard

FNs generalsekretær, Ban Ki-moon besøkte Svalbard i juli 2015 for å oppdatere seg på hvordan klimaet endrer seg i Arktis. Reisen var en del av hans forberedelser til klimatoppmøtet i Paris. Her er han, sammen med kona Ban Soon-taek, på forskningsskipet RV Lance. Til høyre: Direktør for Norsk Polarinstitutt, Jan-Gunnar Winther.

Foto: Eivind Molde / NRK

0 grader på Nordpolen

Også temperaturene har ligget langt unna normalen mange steder i Arktis i løpet av vinteren.

Rett før nyttår steg temperaturen på Nordpolen til rundt 0 grader. Dette var 30 grader varmere enn normalt på en tid av året hvor polpunktet ligger innhyllet i nærmest totalt mørke.

Lyden av is som sprekk opp i Polhavet, på 83 grader nord.

Isen er hele tiden i bevegelse. Hør lyden av is som sprekker opp på 83 grader nord.

I januar var det mye varmere enn vanlig i store deler av Arktis, ifølge Winther. Unntaket var deler av Sibir, hvor det var forholdsvis kaldt.

Hovedårsaken til at det er blitt mindre is og varmere vær i senere år, er det globale oppvarmingen, som går raskere i Arktis enn i resten av verden.

Når is og snø smelter, kommer åpent hav og tundra til syne. Disse mørkere overflatene absorberer mer sollys, og dermed skyter oppvarmingen fart.

El Niño

Naturlige variasjoner spiller også en rolle, og amerikanske forskere tror værfenomenet El Niño har en sammenheng med de uvanlig høye temperaturene i vinter.

El Niño kjennetegnes først og fremst av uvanlig varmt vann i Stillehavet, men påvirker været mange steder i verden. En av de kraftigste El Niño-ene som noen gang er registrert, har de siste månedene forårsaket flom i Sør-Amerika og tørke og sult i flere afrikanske land.

– Vi har denne svært sterke El Niño-en, og på samme tid absurd arktisk varme. Jeg tror ikke det er tilfeldig, sier Mark Serreze, direktør for National Snow and Ice Data Center, til avisa Washington Post.

Snittemperaturen globalt i forrige måned var den høyeste som noen ganger er målt i januar. I tillegg var avviket fra normaltemperaturen rekordstort. Utviklingen fra i fjor, det varmeste året som noen gang er registrert, ser dermed ut til å fortsette.

Is presses bort

Lufttrykket over Polhavet har betydning for ismengden, og kraftige høytrykk kan presse is sørover og inn i varmere havområder hvor den smelter.

Dette antas å være en av årsakene til de rekordlave ismengdene i januar. Så langt i år har isarealet vært lavere enn i 2012, da det var rekordlite sjøis tidlig på høsten når arealet er på sitt minste.

Siden Svalbard ligger i et område som før vanligvis var dekket med sjøis om vinteren, og hvor det nå er mye åpent hav, går oppvarmingen enda raskere her enn i resten av Arktis.

– Vi har nå hatt 62 måneder på rad med temperaturer over normalen på Svalbard, sier Winther.

Endringene i klimaet i Arktis har allerede forandret sammensetningen av dyre- og fiskearter. Det er en risiko for at oppvarmingen vil frigjøre klimagasser fra bakken og havbunnen, noe som i sin tur kan bidra til mer global oppvarming.

SISTE NYTT

Siste nytt