Hopp til innhold

Angelina Jolie ber Nato øke innsatsen

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg skal samarbeide med Angelina Jolie for å bekjempe seksualisert vold mot kvinner i konfliktområder.

Nato

– Vold mot kvinner og barn, spesielt seksualisert vold, er en økende del av konflikter og usikkerhet verden rundt, påpekte Angelina Jolie da hun onsdag møtte pressen sammen med Natos generalsekretær i Brussel.

Den kjente skuespilleren er spesialutsending for FNs høykommissær for flyktninger og har blant annet vært med på å starte et initiativ mot seksualisert vold.

– Det er en stor ære å få besøke Nato for første gang, sa Jolie.

Formålet med møtet var å starte et nytt samarbeid mellom Nato og FN.

– Vårt fokus vil være å forstå hvilke praktiske endringer vi kan gjøre på bakken for å forhindre vold mot kvinner, sa Jolie.

Laster Twitter-innhold

Inngår samarbeid

Jens Stoltenberg benyttet anledningen til å berømme Angelina Jolie for hennes arbeid for å forhindre seksualisert vold mot kvinner i konfliktområder, og sa at det var en stor glede å ønske henne velkommen til Nato for et fremtidig samarbeid.

– Angelina, du har virkelig en sterk stemme og vi beundrer ditt lederskap i kampen for å myndiggjøre kvinner og mot seksualisert vold. Derfor er jeg også glad for at vi har blitt enige om å jobbe sammen, sa Stoltenberg.

Nato-sjefen og Jolie ble onsdag enige om å jobbe sammen på tre punkter i håp om å øke bevisstheten og stanse seksualisert vold i konfliktområder:

  • Trening
  • Overvåkning og rapportering
  • Bevissthet
Angelina Jolie

Angelina Jolie er spesialutsending for FNs høykommissær for flyktninger og besøker jevnlig flyktninger verden rundt. Her i Jordan i 2016.

Foto: Ahmad Alameen / Ap

Vil ha Nato med på laget

Angelina Jolie sa at hun som de fleste er overveldet over hvor mange mennesker som er rammet av konflikt og således på flukt. Hun mener vi er ved et historisk skille.

– Vi trenger at de som har kapasitet til å gjøre endringer, fokuserer på de viktigste tingene og gjør det rette, sa Jolie.

Hun påpekte at dersom Nato tar mer aktive og fokuserte valg, så kan de gjøre en stor forskjell.

– Det er et valg, sa Jolie.

Påpekte hvor lite som er gjort

Angelina Jolie har i 16 år reist verden rundt for å rette søkelyset mot de mest sårbare. Hun sier hun er opprørt over hvor sen responsen overfor rohingyaene i Myanmar har vært og hvor lite som gjøres for mennesker i nød verden rundt.

– Møtene har lært meg mye om motstandsdyktighet og om livet. Det minste jeg kan gjøre, og det er en ære, er å være deres stemme og kjempe for beskyttelsen som de har rett til, sa Jolie.

Hun er sjokkert over hva som har møtt henne mange steder.

– Overfor mange kriser verden rundt, burde vi henge med hodet over hvor lite vi faktisk har gjort for folket der, sa Jolie.

JOLIE

Jens Stoltenberg ønsket i dag Angelina Jolie velkommen til Natos hovedkvarter i Brussel.

Foto: YVES HERMAN / Reuters

Smart å satse på kvinner

– Nato er en militær allianse som bidrar med beskyttelse mot militære trusler, men vi er også en politisk allianse basert på våre kjerneverdier, sa Jens Stoltenberg.

Generalsekretæren trakk frem FN-pakten for å understreke alliansens ansvar i å være en ledende beskytter for kvinners rettigheter.

– Vi vet av erfaring at å styrke kvinners rolle i militæret ikke bare er det rette å gjøre, men også det smarte å gjøre, understreket Stoltenberg.

Natos lange erfaring i å kjempe mot ekstremistiske grupper som IS og Taliban, ble trukket frem.

– Å undertrykke kvinner er blant disse gruppenes kjerneverdier, sa Stoltenberg.

Hellas

Angelina Jolie kysser en liten jente i den beryktede flyktningleiren Moria på Lesvos i Hellas i 2016.

Foto: STR / Afp

Skyldige går fri

For å oppnå internasjonal sikkerhet og fred må den historiske uretten mot ofre for seksualisert vold høyere på agendaen, sa Jolie etter møtet med Stoltenberg.

– Bruken av voldtekt som våpen i krig har blitt ansett som et mindre lovbrudd og et problem som er for vanskelig eller ubehagelig for samfunn å håndtere, påpekte Jolie.

– Voldtekt brukes som våpen for å oppnå militære eller politiske mål. Det rammer kvinner og barn, gutter og menn, og brukes som et verktøy for politisk kontroll.

Skaper flyktningstrømmer

Angelina Jolie har nettopp møtt flyktninger i Syria og Jordan, og la til at seksualisert vold er mye av grunnen til de store flyktningstrømmene vi ser i dag.

Natos potensielle rolle i å skape en bedre rettssikkerhet for kvinner i konfliktsoner ble diskutert på flere plan. Ett viktig steg blir å få en slutt på straffefriheten, et annet å øke antallet kvinner i Nato.

– Dette er ikke bare et spørsmål om å beskytte kvinner, men å erkjenne hvor verdifulle kvinners bidrag er, sa Jolie.

Jolie

Spesialutsendingen for FNs høykommissær møte med flyktninger i Dohuk i Irak i 2015.

Foto: © Handout . / Reuters / REUTERS

Slutt på straffefrihet

– Å anerkjenne dette har vært fraværende i generasjoner, sa Jolie.

– Det kan aldri bli varig fred og sikkerhet uten like rettigheter for kvinner i alle lag av samfunnet, påpekte Jolie.

Hun mener at der urett råder og de skyldige i forbrytelser mot kvinner og barn ikke blir stilt til ansvar, vil det aldri bli fred.

– Det er en stor ære å få jobbe med generalsekretæren om å oppnå praktiske resultater som kan føre til konkrete resultater på bakken for kvinner, sa Jolie.

Voldtekt som våpen

– Seksualisert vold er en krigstaktikk mot kvinner og jenter, men også menn og gutter. Nato gjør allerede mye, men vi kan gjøre mer, innrømmet Stoltenberg.

Han påpekte at Taliban og IS er grupper som undertrykker kvinners rettigheter og la til hvor viktig Natos kamp mot disse terrororganisasjonene derfor har vært.

– Vi forblir forpliktet til denne kampen, forsikret Stoltenberg.

Alle som sendes ut i felt har vært gjennom grundig trening, og Nato har ansatte som jobber spesielt med kjønnsrelatert vold, opplyste Stoltenberg. Han la til at Nato forventer at deres menn og kvinner på bakken er profesjonelle og lever opp til de høye standardene som kreves i arbeidet, men at de vil nå sørge for ytterligere trening for å sikre dette i alle ledd.

Rohingya

En gutt klamrer seg til farens ben etter å ha flyktet fra Myanmar til Bangladesh i januar 2018. Angelina Jolie refser verdenssamfunnet over den manglende responsen på Rohingyaenes rop om hjelp.

Foto: Manish Swarup / AP

Skrev kronikk sammen

Foranledningen for møtet onsdag er en kronikk de to skrev sammen i desember om hva Nato kan gjøre for å beskytte kvinner.

I kronikken argumenterer Stoltenberg og Jolie for at Nato har kompetansen og ressursene til å bekjempe seksualisert vold i krig, også utenfor sitt tradisjonelle operasjonsområde.

– Vi ønsker å utforske hvordan vi kan styrke opplæringen av soldater i beskyttelse av menneskeretter og beskyttelse av sivile.

Vil avdekke kritiske mønstre

Overvåkning og rapportering av seksualisert vold i felt er allerede en viktig oppgave for Natos ansatte, men generalsekretæren innrømmer at ytterligere innsats må til.

– Vi må bli raskere til å rapportere og mer systematiske i vår rapportering, sa Stoltenberg

Nato vil også jobbe for økt bevissthet rundt seksualisert og kjønnsrelatert vold slik at adferden endres.

– Bevissthet fører til handling, fastslo Nato-sjefen.

SISTE NYTT

Siste nytt