– Våpeninspektører mer effektivt i Syria enn bomber

WASHINGTON D.C. (nrk.no): – Hvis Syria mener alvor med å oppgi sine kjemiske våpen, er inspektører mer effektivt enn bomber, sier Charles Duelfer, en av USAs mest erfarne våpeninspektører.

Vil fjerne landets lagre av kjemiske våpen

Syrias president Bashar Al-Assad bekrefter at han vil fjerne landets lagre av kjemiske våpen.

Gro Holm i Washington D.C.

Charles Duelfer er en amerikansk tjenestemann med etterretning og Midtøsten som spesialområde.

Duelfer var nestleder for FNs spesialkommisjon for Irak (UNSCOM) som skulle granske bruk, lagring og produksjon av kjemiske og biologiske våpen i Irak i etterkant av Golfkrigen på 1990-tallet.

Spesialkommisjonen ble, etter to års pause, erstattet med FNs organ for våpeninspeksjon i Irak (UNMOVIC). Kommisjonen skulle fortsette undersøkelsene av landets påståtte lagre og fabrikker for kjernefysiske, kjemiske og biologiske våpen. Duelfer var også nestkommanderende her.

I 2004, etter den amerikanskledede invasjonen av Irak året før, ble han håndplukket av CIA for å lede Iraq Survey Group, en amerikansk gruppe av 1400 nye våpeninspektører, som hadde som formål å endelig finne ut om Irak virkelig hadde masseødeleggelsesvåpnene som invasjonen var begrunnet i.

Ingen av gruppene klarte å finne tilstrekkelig bevis.

Irak opp igjen?

Nå er det Syria det gjelder.

Verdens mektigste utenriksministre sitter sammen i Genève for å forsøke å enes om en plan som skal gi verdenssamfunnet kontroll over det store arsenalet med kjemiske våpen Syria skal ha.

Syria har samtykket til planen og en overlevering, for å unngå et angrep på landet.

Charles Duelfer mener diplomati og våpenoverlevering er veien å gå. Men skal den russiske planen lykkes, må det syriske regimet samarbeide og mandatet må på forhånd være veldig klart, ifølge Duelfer.

De to første inspektørgruppene i Irak ble i stor grad møtt av et regime som motsatte seg og saboterte kontrollene, og som tidvis nektet ethvert samarbeide med våpeninspektørene. Inspektørene ble også nektet innreise til Irak, og det var stadige diskusjoner om hva de hadde rett til å kontrollere og ikke.

Charles Duelfer er derfor klar på at Syria må forstå sin rolle.

– For det første er det svært viktig at våpeninspektørenes jobb blir å verifisere hva Syria oppgir de har av våpen, sier Charles Duelfer.

– For det andre må det være Syria som er ansvarlig for inspektørenes sikkerhet, det må derfor være Syria som stiller opp med beskyttelse av våpeninspektørene under oppdraget.

– Det syriske regimet må dessuten bringe alt inspektørene trenger å se – av våpen og tilhørende utstyr – til sentrale steder, hvor våpnene kan stå under beskyttelse, sier han.

FN-inspektører i Zamalka

FN-inspektørene i arbeid i Zamalka, ett av stedene hvor det skal ha vært angrep med kjemiske våpen.

Foto: STRINGER / Reuters

Plan i fire punkter

Ifølge den russiske avisen Kommersant har Russland oversendt en konkret plan til USA om hvordan de syriske kjemiske våpenarsenalene kan avvikles i fire stadier:

  • Syria blir medlem av den internasjonale organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen.
  • Det syriske regimet informerer om hvor våpnene befinner seg.
  • Det syriske regimet slipper inspektører til for å undersøke våpnene.
  • Syria og inspektørene bestemmer i samarbeid hvordan våpnene skal destrueres.

Det skal foreløpig ikke være bestemt hvem som skal stå for destrueringen, men det utelukkes visstnok ikke at USA og Russland kan gjøre det i fellesskap.

USA har før Genève-møtet krevd at Syria må deklarere hvor mange og store lagre av kjemiske våpen landet har.

Lettere arbeidsforhold nå?

Gruppen med våpeninspektører som i august kom til Syria for å undersøke påstander om bruk av kjemiske våpen, påstander fremsatt både av regimet og opprørerne, hadde svært vanskelige arbeidsforhold.

Avtalen om inspeksjon var gjort før det siste angrepet i utkanten av Damaskus den 21. august, og som har utløst den internasjonale trusselen om maktbruk.

Angrepet kom mens inspektørene ventet og ventet på tillatelse fra det syriske regimet om å besøke åstedene for de påståtte angrepene, selv om president Bashar al-Assad hadde godkjent at FN-inspektørene fikk komme til landet.

Etter hvert gav det syriske regimet etter og FN-inspektørene fikk reise ut, inkludert til Ghouta-distriktet utenfor Damaskus hvor prøver nå er under analysering og konklusjonen trolig presenteres mandag.

Nå er spørsmålet om en ny inspeksjonsgruppe vil få enklere arbeidsforhold.

– Jeg tror ikke han (Assad. red.anm.) vil kalkulere med at det er i hans interesse å beholde kjemiske våpen.

– Hvis han gir dem opp, vil han gjenopprette noe av sin legitimitet i det internasjonale samfunnet. Dette vil, til en viss grad, delegitimere opposisjonen, spesielt når opposisjonen utvikler seg i en retning som ikke vil tjene resten av verden, sier Duelfer.

Den pågående borgerkrigen vil vanskeliggjøre en våpeninspeksjon, men det vil ikke være umulig å gjennomføre et slikt oppdrag, mener Duelfer.

– Den syriske regjeringen holder helt sikkert sine mest verdifulle våpen i områder som er sikret og hvor de har kontroll, sier han.

Mer effektivt enn bomber

Den erfarne våpeninspektøren mener det er klokt at USA har satt sine angrepsplaner på hold. Han mener diplomati vil være mer effektivt enn bomber.

– Hvis det blir et militært angrep på Syria, kan dette føre til mindre kontroll og oversikt over de kjemiske våpnene, i hvert fall tilsynelatende. For Assad kan da si at «dere angrep, og det var dere som slo ut den militære kommandokjeden og jeg er ikke lenger ansvarlig for våpnene, som et resultat av deres handlinger», sier den tidligere våpeninspektøren.

SISTE NYTT

Siste nytt