Ytre-Vikna i medvind

Enova gir 228 millioner kroner til byggingen av Ytre Vikna vindmøllepark.

Vindmøller Ytre Vikna

16 vindmøller kan stå klare i 2011.

Foto: NRK

Dermed er det klart for å gå i gang med byggingen av den planlagte vindmølleparken, sier konsernsjef i NTE Torbjørn Skjerve.

Jubel i Nord-Trøndelag

Gleden var mandag stor både hos Nord- Trøndelag Elektrisitetsverk, og landbruks- og matminister Lars Peder Brekk fra Senterpartiet.

– Det er en etterlengta seier og en viktig milepæl , sier han.

Lars Peder Brekk

LandbruksministerLars Peder Brekk fikk en smak av seier mandag.

Foto: Falch, Knut / SCANPIX

Vindkraftutbygginga i seg selv er et viktig nærings og teknologiprosjekt, men for Midt-Norge er det også viktig å få økt kraftproduksjonen, derfor kommer dette på et veldig riktig tidspunkt.

Brekk beskriver det som etterlengta steg på veien mot å realisere en betydelig produksjon av vindkraft i Ytre Namdalen.

– Det avgjørene at vi kan komme i gang og produsere strøm. Dette prosjektet har vært lansert av mange som særdeles viktig, nå kommer vi i gang innenfor de rammene som er mulig med dagens nettløsninger.

Dette er bare begynnelsen

Ytre Vikna vindkraftverk har tidligere fått konsesjon til å sette opp rundt 90 vindturbiner . Mandagens bevilgninger fra Enova vil være nok til å bygge omtrent 16 vindturbiner.

Planen er at disse totalt skal produserer omtrent 110 gigawattimer strøm, nok til fem tusen husstander.

– Vi ser på dette som et steg på veien mot ytterlige utbygging senere, sier Brekk.

Konsernsjefen i NTE sier bygginga vil starte i 2011.

Nord-Trøndelag Energiverks konserndirektør Torbjørn Skjerve.

Konserndirektør i NTE, Torbjørn Skjerve, ser nå mot vindkraftutbygging i Ytre-Vikna

Foto: Jørn Norstrøm / NRK

– Etter vanlig fremdrift vil vi nok være i stand til å arbeide mot en investeringsbeslutning til høsten, og eventuelt klippe båndet på Ytre-Vikna i 2012, sier Skjerve.

Naturvernforbundet vil ha fortgang

Leder for Naturvernforbundet i Nord-Trøndelag, Børge Wahl, håper de kommer raskt i gang med bygginga

– Vi uttalte oss i 2004 og gikk inn for bygginga av vindparken i Ytre-Vikna, i bytte mot at gasskraftverket på Skogn ble droppa.

Han sier Naturvernforbundet er for en begrenset vindkraftutbygging.

– Vi syns det er viktigere at det kommer i gang bygging der hvor det er gitt konsesjon, enn at stadig flere får nye konsesjoner, sier Wahl.

NRK Trøndelag akkurat nå