Hopp til innhold

Én aldersgruppe skiller seg ut blant dem som er dømt for seksuelle overgrep mot barn

Blant seksuallovbruddsdømte i Norge er det unge menn som dominerer: Helt klart flest 19-åringer har fått dom, viser stor NRK-gjennomgang.

Graf som viser at 19 år er årsklassen som peaker når det gjelder dømte for seksuallovbrudd mot barn.

UNGE DØMTE: Grafen viser alderen på norske seksuallovbruddsdømte fra 2015 til 2020.

Grafikk: Tuva Tagseth / NRK

– Dette er veldig alvorlig, sier justisminister Monica Mæland (H).

Men hun er ikke overrasket.

NRK har gått gjennom rundt 2000 dommer fra 2015 til 2020 som omhandler seksuallovbrudd mot barn under 16 år.

Nesten 90 personer av de dømte, er 19 år. Alle er menn.

Det betyr at det er flere av dem enn totalt i aldersgruppen 65 til 85 år.

Flest eldre barn blant 19-åringenes ofre

I sakene med en dømt 19-åring, er de aller, aller fleste fornærmede 14 eller 15 år. Det er en overvekt av jenter, men også gutter er ofre i slike saker.

At unge menn begår overgrep mot barn i denne aldersgruppen, støttes av en gjennomgang fra Statistisk sentralbyrå av 2019-saker:

Nesten 7 av 10 som hadde blitt straffet for seksuell omgang med en 14- eller 15-åring, var selv i alderen 18 til 24 år.

Blant 19-åringene i materialet vårt, finner vi seks fornærmede barn under 13 år. Den yngste er sju.

Hvilke overgrep gjør 19-åringene?

En god del av sakene med unge menn har vi kalt grenselandsaker. Som sakene til Thomas, Jonas og Daniel.

De tre ble dømt for å ha hatt sex med en kjæreste under 16 år.

Selv statsadvokat Unni Sandøy synes disse sakene er utfordrende. Straffelovens paragraf om seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år forskjellsbehandler ikke.

– Paragraf 302 vil være akkurat likedan om du er 70 år og har utnyttet ei jente på 15, eller om du er 20 år og har hatt sex med kjæresten din, forklarer Sandøy.

Andre grenseland-saker dreier seg om one night stand på fest. Det spiller ingen rolle om 14- eller 15-åringen «var med på det». Et barn kan aldri samtykke til sex, sier Sandøy.

Men 19-åringer er dømt også for handlinger langt unna grenseland.

Vi ser det i domsgjennomgangen, og Sandøy har erfart det i retten mange ganger.

– I de aller fleste sakene er det unge jenter som føler seg som ofre, sier hun.

Færre nettovergrep

Det som skiller de unge seksuallovbruddsdømte fra de eldre, er at andelen fysiske overgrep er større enn overgrep på nett.

Av de nesten 90 seksuallovbruddsdømte på 19 år, er bare 18 dømt for overgrep over nett alene. 12 er dømt for seksuelle overgrep både på nett og fysisk. Resten er dømt utelukkende for fysiske overgrep.

Til sammenligning er det dobbelt så mange nettovergrep som fysiske overgrep blant 30-åringene som er domfelt.

Unni Sandøy har flere ganger stått i retten overfor unge menn som har forgrepet seg på unge jenter eller gutter.

– Som for eksempel har skjenket dem og utnyttet dem, forklarer hun.

Unni Sandøy

STATSADVOKAT: Unni Sandøy i Trøndelag statsadvokatembeter har ofte møtt unge tiltalte i retten.

Foto: Erlend Lånke Solbu / NRK

Men det er flere eksempler på overgrep over nett også blant 19-åringene. Noen har lastet ned overgrepsmateriale og eventuelt delt dette videre.

Andre har sendt dickpicks til barn.

Det er også flere eksempler på 19-åringer som har tatt bilder eller filmet at de selv eller andre har seksuell omgang med barn. Dette er produksjon av overgrepsmateriale.

En dømt – flere fornærmede

Flere domfelte 19-åringer har fått en dom for overgrep mot flere barn.

Én ble dømt for fysiske overgrep mot to 15-åringer og én 14-åring.

En annen for både fysiske overgrep og nettovergrep mot fem jenter på 15. Han forgrep seg fysisk på to av dem, og sendte dickpicks og skrev ting som «knull meg» eller «ta meg på pikken» til alle fem.

En tredje ble dømt for å ha sendt sexvideoer av seg selv til fem jenter ned i 13-årsalderen.

Han er dømt for tilsvarende også tidligere. Dermed er han én av svært få gjengangere som er så unge som 19 år.

Hvilken straff får de unge domfelte?

Straffen de unge mennene får, varierer veldig. Det som bestemmer hvilken straff, og lengden av den, er alvorlighetsgraden av overgrepet.

Alderen til den fornærmede spiller inn. Det vil også utgjøre en forskjell dersom retten mener den voksne for eksempel har manipulert og grovt utnyttet, eller brukt tvang, overfor barnet.

19-åringer er dømt til alt fra kortere samfunnsstraffer, til fengsel i flere år. De fleste blir dømt også til å betale erstatning til fornærmede.

1890 saker

NRK har gjennomgått 1890 saker som gjelder seksuelle overgrep mot barn i Norge fra 2015 til 2019. 1778 menn og 20 kvinner er dømt.

2300 navngitte ofre

2300 navngitte barn har vært fornærmet i sakene.

195 gjengangere

En av ti har vært dømt for lignende lovbrudd tidligere.

388 barn spart

Om gjengangerne hadde stanset etter forrige dom, kunne 388 barn vært spart.

998 fysiske overgrep

I 998 saker er personer dømt for fysiske overgrep.

1004 overgrep på nett og mobil

I 1004 saker er personer dømt for overgrep via nett eller mobil.

229 fysisk og nett

Flere er dømt for ulike typer overgrep.

14 år

Blant de fornærmede er det flest jenter på 14 år.

Vil gi politiet mer penger i arbeidet mot unge lovbrytere

– Jeg er dessverre ikke overrasket over at det er unge menn som dominerer, sier justisminister Monica Mæland.

– Derfor jobber politiet målrettet mot unge. Både når det gjelder forebygging og å avdekke overgrep, fortsetter hun.

Mæland har i lang tid vært svært engasjert i arbeid mot nettovergrep. Engasjementet er ikke blitt mindre under korona.

– Vi vet at flere kan ha vært utsatt for overgrep i pandemien, sier hun.

I revidert nasjonalbudsjett er det foreslått å bevilge mer penger for å styrke politiets arbeid med å fange opp dem som begår denne typen kriminalitet.

I tillegg jobbes det nå med en stortingsmelding om unge lovbrytere og gjengkriminalitet. Seksuallovbrudd skal være et av temaene.

– Det er viktig at vi avdekker dette. Men det er også viktig at vi følger opp ungene, slik at vi unngår at de begynner å begå denne typen veldig alvorlig kriminalitet, sier Mæland.