Fiskere ble tatt like etter at de dumpet ulovlig laksefangst

SNO har levert 70 politianmeldelser for brudd på lakseloven i år. I en av sakene ble to fiskere tatt kort tid etter at de dumpet villaks på havbunnen utenfor trøndelagskysten.

Tre personer fra kystvakta og SNO legger villaks ombord i en båt

DUMPET LAKS: SNO fikk hjelp av Kystvakten til å dykke etter dumpet laks utenfor trøndelagslysten.

Foto: SNO/Miljødirektoratet

Gjerningspersonene ble tatt med drivgarn utenfor Hitra og Frøya i Trøndelag, i ett av de viktigste områdene for innsig av villaks i Norge.

Ved hjelp av dykkere fra Kystvakten, fant Statens naturoppsyn (SNO) totalt 60 kilo laks som de to mennene skal ha dumpet på havbunnen.

Ifølge SNO er denne saken en av de alvorligste så langt i år. Men sakene er mange.

– Ulovlig laksefiske med drivgarn har potensial til å gjøre stor skade, sier Knut M. Thomassen, seniorrådgiver i SNO.

11 villaks ligger på to rekker i en båt

ALVORLIG SAK: 11 laks på totalt 60 kilo ble funnet på havbunnen utenfor Hitra og Frøya i midten av juni. SNO omtaler saken som en av de alvorligste i år.

Foto: SNO/Miljødirektoratet

Tatt med 300 meter drivgarn

Fiskerne kan få store fangster med drivgarn dersom de treffer på et skikkelig innsig.

I juni oppdaget kontrollørene i Trøndelag båten til de to mennene, da de kjørte vekk fra området utenfor Hitra og Frøya. Det gjorde kontrollørene mistenksomme.

Senere stoppet de båten for kontroll. Om bord fant de et garn på 300 meter, men ingen fisk.

Dermed satte kontrollørene i gang undersøkelser, som førte dem til stedet hvor 11 villaks var dumpet.

De to mennene skal ha fått bot.

Antall anmeldelser øker

Hittil i år har SNO levert 70 politianmeldelser på brudd på lakseloven. Det er 20 flere enn i fjor.

I 236 tilfeller har ikke SNO funnet ut hvem som eier inndratt redskap, og dermed er det ikke levert anmeldelser.

Mange funn og anmeldelser har sammenheng med økt innsats fra SNO sin side, forteller Thomassen:

– Vi har fokusert mer på typiske problemområder der vi vet det har vært denne type virksomhet.

Drivgarn inndratt utenfor Trøndelagskysten. Grønt garn ligger i en hvit båt

300 METER GARN: SNO har så langt i år dratt opp omtrent 13 kilometer med ulovlig garn. Dette garnet ble funnet i båten til to tyvfiskere utenfor Hitra og Frøya.

Foto: SNO/Miljødirektoratet

Det er i fylkene Vestland, Trøndelag, Nordland og Troms og Finnmark det er inndratt mest ulovlig redskap. Troms og Finnmark har det høyest tallet anmeldelser med over 20, opplyser Thomassen.

Ifølge ham får SNO gode tilbakemeldinger fra lokalbefolkningen langs kysten. Han er glad for at mange setter pris på arbeidet de gjør for å få slutt på ulovlig laksefiske.