Ulovlig fiske brer seg: – Utviklingen kan ikke fortsette

Flere og flere setter ulovlig garn i lakseelvene rundt om i landet. Nå vil Statens naturoppsyn ha hjelp fra deg for å ta tjuvfiskerne.

Arnstein Johnsen

Arnstein Johnsen i Statens naturoppsyn fortviler over at folk setter ulovlige garn. Nå ber SNO publikum om hjelp for å få bukt på problemet.

Foto: Jøte Toftaker / NRK

– Utviklingen kan ikke fortsette. Dette er miljøkriminalitet, sier Arnstein Johnsen, seksjonsleder for tilsyn kyst i Statens naturoppsyn (SNO).

200 ulovlige garn i Trondheimsfjorden

Bare etter påske har SNO beslaglagt 20 ulovlige fiskegarn langs kysten – mange av dem ved munninger til lakseelver. I fjor beslagla de 18 kilometer med ulovlig garn.

– Vi avslører oftest tjuvfiskerne med korker i elva og tau som er festet til land, sier oppsynsmann i Trøndelag, Olav Inge Edvardsen.

Registreringer fra 2004 i lakseelver som munner ut i Trondheimsfjorden, beviser at mange gir blaffen i at det er ulovlig å sette garn.

Totalt er det blitt inndratt 200 garn frem til i dag.

De beslagla i fjor 18 kilometer med ulovlige garn, nå varsler de enda flere kontroller langs kysten.

Ber publikum om hjelp

SNO vil nå intensivere kontrollene i kampen mot tjuvfisking i hele landet.

– Tendensen er at antall beslag øker. Utover våren utvider vi oppsynet til flere steder langs kysten. Vi vil særlig fokusere på elvemunninger, sier seksjonsleder Johnsen.

I tillegg til hyppigere kontroller, ber SNO om hjelp fra publikum. Hvis du mistenker at noen har satt ulovlig garn, kan du anonymt registrere mistanken på ulovligegarn.no. Da vil en oppsynsmann få beskjed direkte på mobilen.

Kan bli strengere reguleringer

Hvis trenden over formodning ikke snus med hyppigere kontroller, må det innføres strengere reguleringer i det ordinære laksefisket.

Det vil ha store konsekvenser for lokalsamfunn rundt blant andre Gaula. Laksefisket gir store inntekter innen både reiseliv, næringsliv og til grunneiere. Sist sesong ble det tatt 24 tonn laks i Gaula.

Torstein Rognes er sekretær i Gaula fiskeforvaltning, og lever av laksefiske. Han legger ikke skjul på at ulovlig fiske er en stor trussel.

– Det er veldig, veldig bra at kontrollene intensiveres, sier Rognes til NRK.