Historisk lav villaks-bestand i Trøndelag

– Nå må vi begynne å høste fornuftig av en sårbar ressurs, sier generalsekretæren i norske lakseelver.

Villaks

Bestanden av villaks har aldri vært lavere.

Foto: Bente Bjercke

Bestanden er nå under halvparten av hva den var for rundt 25 år siden.

– Forskerne har bevist at lakselus dreper mange unger som er på vei ut i havet. Vi som høster av laksen må gjøre tiltak både i sjø og elv for å ta vare på bestanden. Her har vi i elv vært veldig flinke, med å pålegge oss selv fangstkvoter og restriksjoner på hvor mye vi kan ta ut, sier generalsekretær i norske lakseelver, Torfinn Evensen.

Nå mener han at Miljødirektoratet må finne en løsning som gjør at bestanden kan holde seg på et bærekraftig nivå.

Torfinn Evensen

Torfinn Evensen håper at alle bidrar til å holde bestanden på et godt nivå.

Foto: Privat

– Vi ser at spesielt laksefikse med garn er ødeleggende. De som fisker med garn gjør et innhogg i mange forskjellige bestander som skal til ulike elver.

– Vi ønsker å fordele ressursene rettferdig

Raoul Bierach er seksjonsleder for fisk i Miljødirektoratet. Han mener at de alltid gjør det de kan for å ta vare på bestanden, samtidig som de må fordele de tilgjengelige ressursene mellom de som fisker til sjøs, og de som gjør det i elver.

– Den ene parten vil alltid si at den andre fisker for mye. Men det har vært litt spesielt de siste årene. Bestanden i sjøen har vært dårlig en lang periode, men i fjor var den ekstra dårlig. Da ser det kanskje litt voldsomt ut når det plutselig blir tatt mye mer fisk enn det som har vært trenden.

Han understreker at det er strengt forbudt å fiske med garn.

– Ulovlig fiske er det vanskelig å gjøre noe med. Vi får bare håpe at de som driver med det blir tatt.

Raoul Bierach, seksjonssjef, Direktoratet for Naturforvaltning

Raoul Bierach i Miljødirektoratet sier at det hele tiden er kamp om ressursene.

Foto: Jon Arne Hoff Johansen / NRK

Fikk lønn for strevet

Det har vært kraftig innskrenkede fisketider på grunn av den dårlige bestanden. Det har gjort at mange ikke har orket å finne fram utstyret for en kort sesong.

– Vi har måttet gjort endringer der. Fisketiden i sjøen har vært så kort som to uker. I år var den lenger, og da har flere tatt seg bryet med å fiske. Mot slutten av perioden fikk de mye fisk. Det var helt lovlig etter reglene, sier Bierach.

Vil bekjempe lakselus i pakt med naturen

Torfinn Evensen tror ikke at det å pumpe ut kjemikalier er en god måte å kjempe mot lakselusa.

– Vi er nødt til å spille på lag med naturen. Det kan løses elegant ved å ta i bruk lukkede oppdretsmærer i sjøen, slik at vi kan produsere oppdrettslaks parallellt med at villaksen og sjøøretten får gode levevilkår. På den måten får ikke lakselusa en oppblomstring i en kritisk periode tidlig på våren.