Tyskere åpner for å bli kjøpt ut

Det tyske selskapet Stadtwerker München vurderer å selge seg ut av Frøya vindpark. Selskapet eier 70 prosent av vindparken, og opplyser til Adresseavisen at de vil snakke med kommunen om saken hvis de blir kontaktet. Salmar-gründer Gustav Witzøe åpner for å støtte et eventuelt spleiselag for å få stoppet vindkraftutbyggingen, som det har vært mange konflikter rundt.