Turistoptimisme i Trøndelag

Men optimismen er ikke like stor i resten av landet.

Grete Sørbø ved Ersgarden

Ersgard har gode besøkstall. Hotellet er drevet av Grete Sørebø.

Foto: Stein Lorentzen / NRK

– Her gikk det en vegg og en dør. Det var legdmannen som ikke hadde noe sted å bo som fikk være her. Vi har jo egentlig tatt imot gjester i over 200 år.

Legdrommet på Ersgard gårdshotell i Stjørdal er akkurat slik det var den gang fattige på legd fikk losji her. Nå er senga oppgradert, og stadig i bruk som del av den staselige og autentiske storgården Grete Sørebø er daglig leder for.

Grete Sørbø ved Ersgarden

Grete Sørbø mener trønderne har grunn til optimismen.

Foto: Stein Lorentzen / NRK

Nå går det så det griner på Ersgard, og Grete tror langvarig samarbeide mellom kultur, matprodusenter og reiseliv nå drysser gullstøv over trøndersk reiseliv.

– Trønderne er jo grundig. Og når man får betalt for grundigheten så går det an å være optimist, selv om man kanskje ikke ordlegger seg slik. Det er veldig hard jobbing og det kommer ikke av seg selv. Men vi maler på, og det lønner seg på sikt, sier Sørebø.

Nidarosdomen-vestfronten

Nidarosdomen er populært for mange turisme i Trøndelag.

Foto: Kjartan Ovesen / NRK

Ikke like stor optimisme i resten av landet

NHOs økonomibarometer viser at halvparten av trønderske reiselivsbedrifter betegner 2016 som god, mens kun 18 prosent av bedriftene på landsbasis opplevde fjoråret som god.

Nå er optimismen for reiselivet i Trøndelag 2017 nesten fire ganger høyere enn ellers i landet. NHO Trøndelags konstituerte leder, Jon Uthus, ser at fire av ti bedrifter i Trøndelag regner med et godt år mens ni av ti tror på et dårlig år på landsbasis.

– Vi kan anta at samarbeidet som har vært gjennom nettverk, Rørosmat, kultur og hotell har bidratt til en effekt som gir en positiv holdning. Vi gjør masse positivt, og det gir optimisme, sier Uthus.

Hotellene driver godt

Arild Vollan er hotelldirektør på Scandic Hell. Også der har det hatt grunn til å være optimister for reiseåret.

– Det er mye som skjer i Trøndelag. Mange gode arrangementer, og innbookinga i 2017 er bra i forhold til 2016. Jeg har ikke eksakte tall, men vi ligger godt foran 2016, sier Vollan.