Vet ikke hvor mange turister som kommer til Norge

Aldri før har like mange turister trukket nordover i sommermånedene. Men turistnæringen sliter med å få presise tall på hvor mange som faktisk besøker Norge.

Turistkø i Lofoten og Elisabeth Dreyer, reiselivssjef i Lofoten innfelt

– Her er det fri flyt, sier Daglig leder i Destinasjon Lofoten, Elisabeth Dreyer, om turiststrømmen til regionen.

Foto: Håkon Jacobsen/John Inge Johansen / NRK

Etter en rekordsommer i fjor, kan reiselivsnæringen i år melde om en svært god sommersesong med 5 prosent økning i antall overnattinger. Dermed er det ny rekord.

Til sammen var det 12,6 millioner gjestedøgn ved kommersielle overnattingssteder i sommermånedene mai til juli i år.

Men det er grunn til å tro at tallet på turister er mye høyere, enn hva de offisielle statistikkene gir uttrykk for.

– Per i dag er det mørketall som gjør det vanskelig for oss å si noe om de reelle turiststrømmene i Norge, sier Margrethe Helgebostad i Innovasjon Norge.

Og det merker de spesielt godt i Lofoten.

– Her er det fri flyt

I øyriket i Nordland har de aldri hatt så mange turister på besøk som denne sommeren, men daglig leder i Destinasjon Lofoten, Elisabeth Dreyer, forteller at de har store problemer med å få kartlagt hvor mange som faktisk besøker regionen.

– Vi har ikke målinger i dag som kan fastslå hundre prosent nøyaktig antallet gjester vi har, sier Dreyer.

Lofoten har hatt en stor vekst i antall gjestedøgn på overnattingstjenesten Airbnb. Dreyer anslår at antallet senger som leies ut via nettstedet kan tilsvare mellom fire og seks hoteller, kun i Lofoten alene. I tillegg er bruken av telt og bobiler svært omfattende i regionen.

– Her er det fri flyt, og vi er nødt til å få en annen mulighet for måling enn hva vi har nå, sier hun.

Slik det er i dag, bruker de tall fra trafikkselskap, flyselskap og punktmålinger fra Statens vegvesenfor å anslå hvor mange bobiler og campingvogner som besøker.

SSB, som står for den offisielle statistikken, følger internasjonale standarder for hva som er rapporteringspliktig. Dette er for å gjøre tallene sammenlignbare på tvers av markeder og land og sammenlignbare på årsbasis.

– Vi er avhengig av god statistikk

Men inntoget av Airbnb og store strømmer av telt- og bobilturister, gjør sjansen for underrapportering stor.

Ingjerd Sælid Gilhus

Ingjerd Sælid Gilhus i NHO reiseliv.

Foto: Per Sollerman

– Norsk reiseliv har i langt tid ønsket seg bedre statistikk for reiselivsnæringen generelt. At det nå kommer nye aktører i markedet, som for eksempel Airbnb, som ikke har rapporteringsplikt til norske myndigheter, forsterker dette behovet, sier Ingjerd Sælid Gilhus.

Hun er næringspolitisk fagsjef i NHO reiseliv og mener bedre statistikk er nødvendig.

– Norsk reiseliv er avhengig av god statistikk som gjenspeiler den faktiske utviklingen i reiselivsnæringen. Det er fordi vi vet at myndighetenes interesse påvirkes av næringsvekst.

– Hvor store er «mørketallene»?

– Det er vanskelig å si. Men i 2015 var det 197.000 gjester som kom til Norge og benyttet seg av Airbnb. Dette er tall som ikke er med i de offisielle overnattingstallene til SSB. I tillegg til Airbnb-overnattinger fanger heller ikke SSB opp de som telter eller bor i campingvogn på ikke-kommersielle steder eller de som bor privat, sier Gilhus.

Laster innhold, vennligst vent..