Trondhjems borgerlige hospital

Det borgerlige sykehus fra 1801 med sine 70 senger begynte så smått å bli for lite, så bystyret i Trondheim vedtok at et nytt sykehus skulle oppføres på eiendommen Tilfredshet i 1896. Seks år senere sto anlegget ferdig.

Trondhjems borgerlige hospital
Foto: Erik Olsen / NTNU UB / CC BY-SA 4.0

Hør historien om Trondhjems borgelige hospital: