NRK Meny

Trondheimsbudsjettet 2018

 • – Alvorlig rus- og psykiatrikutt

  – Et av de alvorligste forslagene rådmannen kom med var å ta ned aktivitet for området psykisk helse og rus på grunn av redusert statlig støtte, uttaler Svein Otto Nielsen, Bystyrerepresentant for Pensjonistpartiet.

 • Frp misfornøyd med kuttforslag

  Fremskrittspartiets gruppeleder i Trondheim, Elin Marie Andreassen, er misfornøyd med at rådmannen foreslår færre sykehjemsplasser enn planlagt, kutt i aktivitetstilbudet til rus og psykiatri og en økning i eiendomsskatten.

 • Eget klimabudsjett for første gang

  I rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2018-2021 for Trondheim er det for første gang utarbeidet et eget klimabudsjett. Dette skal bidra til satsingen på grønn verdiskapning og utvikling av klimavennlig teknologi og levemåter i kommunen.

 • Mer bemanning til brukere i boligkø

  Rådmannen foreslår å styrke bemanningen med inntil 13 millioner kroner i perioden til brukere i boligkø. Dette er brukere som kan flytte til kommunal bolig eller kan kjøpe seg privat leilighet og få hjemmebesøk.