Tre skoler legges ned i Verdal – vurderer privatskoler

Med et knapt flertall bestemte kommunestyret i Verdal mandag kveld at de tre skolene Leksdal, Ness og Volden skal legges ned. Nå kan det bli privatskoler i Leksdal og i Helgådal.

Gomo og Berg

Roy Anders Berg og Gjermund Gomo er medlemmer i Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) ved Leksdal skole. De mener at de ikke har blitt hørt i denne saken.

Foto: Karl Jørgen Marthinsen

Forslaget ble vedtatt med 18 mot 17 stemmer.

Kaller Verdal minidiktatur

Roy Anders Berg og Gjermund Gomo er medlemmer i Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) ved Leksdal skole. De er svært misfornøyd med at skolen nå må legges ned.

– Vedtaket er akkurat som ventet, etter en ganske spesiell prosess. Men så lenge Verdal kommune styres som et minidiktatur, så forventer jeg ikke noe annet. Arbeiderpartiet har en vesentlig del av makta, og da blir saker ofte som ordføreren har bestemt på forhånd, sier Berg til NRK.

Nå ønsker de å starte privatskole som erstatning for Leksdal barneskole.

– Det er viktig at det består en skole for lokalsamfunnet, sier Gomo. Også i Helgådal er det planer om å starte privatskole.

– Må brette opp ermene

Arild Pedersen

Arild Pedersen, gruppeleder i Verdal Arbeiderparti, tror at vedtaket vil være positivt for kommunen fremover.

Foto: Karls Jørgen Marthinsen

Arild Pedersen, gruppeleder i Verdal Arbeiderparti, er på sin side svært fornøyd med dagens vedtak.

– Jeg er veldig glad for at vi har fått til et vedtak som gjør at vi får opp en skolestruktur i Verdal kommune som jeg tror vil stå seg over lang tid. Grunnen til at vi har vedtatt dette er at vi har hatt nedgang i elevtallene i Verdal kommune over en tiårsperiode som gjør at vi har 170 færre elever i Verdalskolen enn det vi hadde for ti år siden, sier Pedersen.

Han mener at det er mulig å holde liv i grendesamfunnene selv om skolen ikke er der, men sier at han på nåværende tidspunkt ikke kan ta stilling til privatskoleetableringen.

– Det som blir jobben fremover nå er å brette opp ermene og se på hva kommunestyret kan gjøre for de grendesamfunnene som nå mister skolen sin, sier han.

Kommunestyret Verdal

I dag ble det vedtatt at tre skoler legges ned i Verdal.

Foto: Karl Jørgen Marthinsen

Rådmannens anbefaling

Skolestrukturen i Verdal har det siste året vært et hett tema i kommunen. Under et formannskapsmøte i oktober i fjor åpnet Arbeiderpartiet for å legge ned skoler i Verdal.

I desember ba kommunestyret rådmannen om å utarbeide en sak med sikte på å endre skolestrukturen, og denne endringen skulle settes i sammenheng med en plan for oppgradering av bygningsmasse.

Etter en høringsrunde la rådmannen fram forslag om å legge ned de fire grendeskolene i kommunen: Leksdal, Ness, Garnes og Volden.

Det er Arbeiderpartiets forslag om å legge ned Leksdal, Ness og Volden som mandag kveld ble vedtatt.

Ville utsette avgjørelsen

Marit Voll

Marit Voll i Senterpartiet ville utsette avgjørelsen, men forslaget ble avvist av Arild Kvernmo Pedersen (Ap), som mener det eksisterer et omfattende grunnlag for å fatte et vedtak.

Foto: Karl Jørgen Marthinsen

Under behandling kommunestyret mandag kveld foreslo Arvid Wold (MDG) å utsette avgjørelsen på vegne av eget parti, Sp, SV, V og Frp. De mente ting har skjedd for fort og at alle konsekvenser av nedleggelsene ikke har blitt gjort godt nok rede for.

– Det har kun vært snakk om å legge ned skoler. Det kunne ha vært gjort noe tidligere for å finne en annen løsning. Hvordan skal vi nå tiltrekke oss nye innbyggere?, spør Marit Voll i Senterpartiet.

Også hun mener at privatskole er en mulighet for å bevare grendeskolene.

– Nå må vi ta stilling til privatskole på Volden. Kanskje også i Leksdal. Jeg tror ikke at siste ord er sagt i denne saken, sier hun til NRK.