Tre kan miste drosjeløyvene i Namsos

Tre drosjeeiere i Namsos kan nå miste løyvene sine etter at de i 2015 ble dømt for bedrageri mot Nord-Trøndelag fylkeskommune.

Namsos Taxi

Tre av drosjeeierne i Namsos står nå i fare for å miste løyvene sine.

Foto: Espen Sandmo/NRK

De tre drosjeeierne i 40- og 50-årene ble i Namdal tingrett dømt til betingede fengselsstraffer fordi de gjennom noen år jukset med kjøreregningene.

– Alvorlig lovovertredelse

– Vi har hatt en lang og grundig prosess, for vi ville være helt sikre på at vi gjorde riktig vurdering. Det er en alvorlig lovovertredelse, og om vi ikke hadde gjort dette, ville vi ikke oppfylt vår rolle som kontroll- og sanksjonsmyndighet, sier funksjonsleder for samferdsel i Nord-Trøndelag fylkeskommune, Terje Skrattalsrud, til Trønder-Avisa.

Ifølge regelverket må du ha plettfri vandel for å inneha et drosjeløyve.

Basert på tillit

I retten forklarte de tre tiltalte at de trodde de kjørte med riktig takstbruk, men dette ble avvist av Taxi Midt-Norge. Heller ikke tingretten trodde på forklaringene til de tre drosjeeierne.

I dommen fra Namdal tingrett, heter det blant annet at de har lagt vekt på at det dreier seg om misbruk av offentlige midler, og at takstbruken og avregning er basert på tillit.

462.000 kroner

I løpet av to skoleår, fra 2011 til 2013, skal ni drosjeeiere i Namsos ha fått utbetalt 462.000 kroner for mye i skolekjøring fra Nord-Trøndelag fylkeskommune. De fleste av eierne aksepterte dette og betalte sine bøter, men ikke de tre som senere ble dømt.

For de berørte drosjeeierne er dette en vanskelig sak. Advokat Kjell Horseng forsvarer den ene eieren, og han sier til Trønder-Avisa at vedtaket trolig blir anket.

Det er tre ukers klagefrist på vedtaket fra Nord-Trøndelag fylkeskommune.