Hopp til innhold

Ti prestestillinger står uten en fast prest i Nidaros bispedømme

Ti av 120 prestestillinger står uten en fast prest i Nidaros bispedømme. I Nord-Innherad prosti er to stillinger ledig, og de fikk ikke en eneste søker da de lyste ut den ene.

Følling kirke

Ingen søkte på stillingen som prest i Stod, Kvam og Følling i Steinkjer før jul. Her er Følling kirke.

Foto: Peter M. Laugen

– Vi har akkurat fått beskjed om at presten vi ansatte på Inderøy har takket nei til stillingen, sier prost i Nord-Innherad prosti, Gustav Danielsen.

Dermed har prostiet to ledige prestestillinger. Nylig fikk de fylt ei stilling som hadde stått ledig i to-tre år, men å fylle de andre viser seg å være vanskelig.

– Vi lyste ut ei stilling til jul og da kom det ingen søkere. Det er ikke en så bra situasjon.

– Rekrutteringsutfordring

Steinar Skomedal

Personalsjef i Nidaros bispedømme, Steinar Skomedal, forteller at det utdannes for få prester.

Foto: Anders Ulvolden / NRK

Ifølge personalsjef i Nidaros bispedømme, Steinar Skomedal, står omtrent ti av 120 prestestillinger uten fast prest i bispedømmet.

– Vi har hatt en rekrutteringsutfordring over flere år, og det skyldes i hovedsak at det utdannes for få prester. Det er kanskje bare halvparten av avgangen per år, og det er en bekymringsfull situasjon, sier Skomedal.

Han forteller at de klarer å opprettholde de grunnleggende tjenestene, som begravelser, gudstjenester og vigsler.

– Situasjonen er ikke kritisk, men det blir noen løsninger som ikke er optimale. Prestetjenesten er jo en relasjonell tjeneste, hvor kontakten mellom menighet og prest er viktig.

Bispedømmer

Verre i utkanter

Flere bispedømmer sliter med å få fylt alle prestestillingene, og verst er det i nord. Både Sør-Hålogaland og Nord-Hålogaland bispedømme har 15 stillinger uten fast prest.

I Bjørgvin bispedømme på Vestlandet er tre stillinger uten fast prest, i Møre er fem ledig, men de holder på å ansette, og i Hamar får NRK oppgitt at mellom seks til åtte stillinger er uten fast prest.

I Tunsberg bispedømme på Østlandet er situasjonen derimot en annen.

– Vi har ingen sogn uten prestebetjening, og vi får kvalifiserte søkere til alle stillinger, sier personalrådgiver Eli Fjose.

I tillegg oppgir Agder og Telemark, Stavanger, Borg og Oslo bispedømme at de ikke har noen ledige stillinger. Både Fjose og Skomedal påpeker at det er verre å få søkere til stillinger i utkanter.

– Det er flere søkere i sentrale bystrøk enn oppe i dalene. Vi merker at det ikke er så mange som søker opp mot Numedal og Hallingdal, sier Fjose.

Prost Gustav Danielsen

Prost i Nord-Innherad prosti, Gustav Danielsen.

Foto: Privat

– Jo lenger unna du kommer unna Trondheim, jo vanskeligere er situasjonen, sier Skomedal.

– Blir en servicekirke

Fjose tror grunnen til at det utdannes færre prester i dag ligger i at ikke alle ungdommer tenker det er en mulighet for dem.

– Det er en litt spesiell jobb å ha, for man lever i et lokalmiljø og møter mennesker i glede og sorg. Det er en spennende jobb, men ikke en enkel jobb.

Skomedal tror det ikke finnes noe enkelt svar på hvorfor færre utdanner seg, men tror det kan henge sammen med flere ting.

– Det kan ha noe med omdømme å gjøre, hvor populært det er, arbeidsbetingelser og lønn, men i utganspunktet tror jeg vi er konkurransedyktig med mange andre offentlige stillinger. Tydeligvis er vi ikke like aktuell for ungdom for tiden.

I Nord-Innherad prosti får det de til å gå rundt ved hjelp av en teologistudent og en pensjonist, men det begrenser hva de kan gjøre, forteller Danielsen.

– Prester som er ei stund i en menighet setter i gang ting og bygger fellesskap. Det blir mye mindre av det. Det blir en sånn servicekirke der vi får gjort det nødvendigste.