Hopp til innhold

Tros- og livssynsamfunn går glipp av millionbeløp

Tros- og livssynssamfunn fikk 25 millioner kroner for lite i fjor. – De aller fleste tilskuddene utbetales sent. Noen kommer veldig sent, mens andre ikke kommer i det hele tatt, sier Kristin Mile i Human-Etisk Forbund.

Kristin Mile

Generalsekretær Kristin Mile i Human-Etisk Forbund mener staten må overta ansvaret for å utbetale tilskudd til tros- og livssynsamfunn.

Foto: Edin Babic / NRK

Hvert år får flere livssynssamfunn – bortsett fra Den norske Kirke – utbetalt for lite i tilskudd fra kommunene.

– Årsaken er et rotete system som gjør at kommunene mister oversikten over sitt eget ansvar, sier generalsekretær Kristin Mile i Human-Etisk Forbund.

I Buskerud er det gjort en undersøkelse og utfra resultatene i denne har en estimert at Human-Etisk Forbund får 4 millioner for lite i støtte på landbasis. Mile tror ordningen kan gjøres mer effektiv dersom staten tar over.

– Det er en ordning som både er ressurskrevende og uoversiktlig, sier Mile.

Fire millioner i minus

Hvert år får livssynsorganisasjonen om lag fire millioner kroner for lite fra norske kommuner. Over 700 andre tros- og livssynssamfunn sitter i samme båt.

– For tilskuddsåret i fjor venter vi fortsatt på 18 kommuner som ikke har betalt. Det er ikke et veldig stort antall, men det betyr noe økonomisk for oss og andre tros- og livssynssamfunn.

Betaler per fastboende

Navnefest

Hvert år får livssynsorganisasjonen om lag fire millioner kroner for lite fra norske kommuner. Over 700 andre tros- og livssynssamfunn sitter i samme båt. Her fra en navnefest i regi av Human-Etisk Forbund.

Foto: Pål Kristian Lindseth / NRK

Trossamfunnene i Norge får i dag offentlig støtte fra staten. I tillegg til dette betaler kommuner en viss sum per fastboende som tilhører trossamfunnet eller kirkesoknet. Med 750 godkjente livssyn i Norge betyr dette over 21.000 vedtak i kommunestyrene.

Dette fører til sene betalinger og rot, ifølge Mile.

– Vi mangler utbetalinger både fra 2015 og 2014. De aller fleste kommer sent. Noen kommer veldig sent, mens andre ikke kommer i det hele tatt. Det skaper problemer for oss. Det blir veldig lite oversiktlig og vanskelig å budsjettere for neste år, når vi mangler utbetalinger fra forrige år.

– Ordningen ikke god nok

Human-Etisk Forbund mener dagens ordning ikke er god for noen av trossamfunnene. Derfor har di nå tatt til orde for at Kulturdepartementet tar på seg ansvaret for utbetalingen. De arbeider nå med å endre lovene rundt norske tros- og livssynssamfunn.

– Vi tror dette kan gjøres mer effektivt dersom staten tar over, mener Mile.

NRK har vært i kontakt med Kulturdepartementet, men de hadde ikke anledning til å uttale seg. De opplyser imidlertid at en ny lovgivning er under arbeid, som vil komme på høring i løpet av 2017.