Miljøministeren vil se nærmere på giftkveite i Norskehavet

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) innrømmet at situasjonen med gift i kveite på Sklinnabanken er alvorlig, da han svarte på spørsmål fra SV i Stortingets spørretime onsdag.

Video DRONNINGA I DYPET - TRAILER2

Det er innført fiskeforbud etter kveite enkelte steder på Sklinnabanken etter giftfunn.

NRK fortalte først i oktober at kveiten fra enkelte områder på Sklinna er så full av giftstoffer, at det er nedlagt fiskeforbud.

I Stortingets spørretime på onsdag ønsket SVs Lars Haltbrekken svar fra miljøministeren på hva som gjøres for å få oversikt over områder langs norskekysten som er brukt som avfallsplass i tidligere tider, og hva vil bli gjort for å rydde opp?

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen sa i sitt svar til Haltbrekken at havområdene er verdifulle og at situasjonen er alvorlig.

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) vil avvente resultatet av undersøkelsene Miljødirektoratet nå gjennomfører.

Foto: Tor Willy Ingebrigtsen / NRK

– Det er viktig å få klarhet i forholdene, derfor har jeg bedt Miljødirektoratet iverksette undersøkelser for å finne ut hvorfor det er mer gift i kveiten akkurat i dette området, svarte statsråd Helgesen.

Uvanlige funn

Det ble påvist blant annet organiske fremmedstoffer PCB og dioksinlignende PCB i kveite fra Sklinna. Det er også uvanlig at det er blitt funnet store mengder gift i forholdsvis små kveiter. Det er mer vanlig å finne giftstoffer i kveite på mer enn 100 kilo.

Mattilsynet lurer veldig på hva årsaken til giftinnholdet kan være, og i oktober sendte de ut pressemelding fra Mattilsynet om at kveite fra dette området ikke kan spises.

Miljødirektoratet uttalte forrige uke at det kan være ulike årsaker til at kveita, akkurat i dette området, inneholder høye giftverdier. En av årsakene kan være kveitas kosthold.

Venter på faglige råd

– Det kan være gammel dumping som har ført til det høye giftinnholdet i kveita, eller det kan være andre årsaker, sa statsråd Vidar Helgesen i svaret til Lars Haltbrekken.

Han avventer Miljødirektoratets videre undersøkelser og faglige råd, før han tar stilling til hva som videre skal gjøres med saken.

Lars Haltbrekken i intervju situasjon på Stortinget

SVs nyvalgte stortingsrepresentant fra Sør-Trøndelag, Lars Haltbrekken, valgte en trøndersk, aktuell miljøsak, da han stilte sitt første spørsmål til miljøministeren i Stortingets spørretime onsdag.

Foto: Mattis Wilhelmsen / NRK

– Bedrifter som var ansvarlige for dumpinga, og som fortsatt eksisterer, skal de være med og betale for oppryddinga, spurte Haltbrekken videre.

Helgesen ville ikke svare på dette før faktaopplysninger ligger på bordet, men viste til at man andre steder har god erfaring med offentlig og privat spleiselag i opprydningsaksjoner.