Hopp til innhold

Miljødirektoratet: Gift i kveite stammer ikke fra 1970-tallet

De høye giftverdiene i kveite ute i havet vest for Sklinnabanken kan ikke knyttes til dumping på 1970-tallet, tyder Miljødirektoratets foreløpige undersøkelser på. De anbefaler likevel at verdiene undersøkes videre.

Video Dronninga i dypet - trailer3

Det er funnet kvikksølv, dioksiner, PCB og bromerte flammehemmere i kveite vest for Sklinnabanken. Dette er ikke de samme miljøgiftene som skal ha blitt dumpet i området på starten av 1970-tallet.

Foto: Nyhetsspiller

Prøver viste nylig at kveita i området var så full av miljøgifter at det ble nedlagt fiskeforbud. NRK Trøndelag har i høst fortalt at dumping av avfall på 1970-tallet i nettopp dette området kunne være en årsak.

Nå er resultatene av de nye undersøkelsene klare:

  • Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) har funnet høye nivåer av miljøgifter i kveite i området 06 vest for Sklinnabanken. Dette området ligger faktisk utenfor søndre Helgeland, ikke utenfor Namdalskysten som tidligere meldt.
  • Men: De foreløpige undersøkelsene tyder på at dumping av ulike stoffer på begynnelsen av 1970-tallet ikke er de samme som nå er funnet i kveite.

– Miljødirektoratet anbefaler likevel å undersøke miljøgiftene videre, heter det i et notat.

Vet ikke nok om dumpingen

Faksimile fra Aftenposten om dumping av gift i sjøen utenfor Trøndelag

Faksimile fra Aftenposten fra 1970-tallet om dumping av gift i sjøen. Miljødirektoratets foreløpige undersøkelser tyder på at dumping av ulike stoffer på begynnelsen av 1970-tallet ikke er de samme som nå er funnet i kveite.

Miljødirektoratet viser til ei nyhetsmelding om at flere tusen tonn klorerte alifatiske hydrokarboner skal ha blitt dumpet i nærheten av Sklinnabanken av et svensk firma rundt 1970. Ifølge denne informasjonen skal avfallet ha inneholdt klorerte alifatiske forbindelser som dikloretan og trikloretan.

I kveita er det nå derimot funnet kvikksølv, dioksiner, PCB og bromerte flammehemmere.

– Foreløpig vet vi ikke om det ble dumpet andre miljøgifter i området eller om avfallet kan ha inneholdt stoffene som ble funnet i kveitene. Vi undersøker dette nærmere, skriver Miljødirektoratet i notatet.

Vil at dumpere melder inn

Havforskningsinstituttet sa i dag til NRK at de må ha mer informasjon for å kunne finne ut hva som ble dumpet, og hvor.

Det kan bli vanskelig å få full oversikt over dumping av miljøgifter fra tidligere tider, ifølge Miljødirektoratet.

Fordi Norskehavet er såpass stort, mener de det er urealistisk å få fullstendig oversikt over hva som befinner seg på havbunnen. Det kan være mer hensiktsmessig at private eller offentlige aktører som kommer over dumpeplasser, melder ifra om funn, står det i notatet.

– Da får vi avgrenset dumpingplassen geografisk og vet hvor det kan være aktuelt å lete. På nåværende tidspunkt har vi ingen andre geografiske referanser om hvor avfall han ha blitt dumpet, men vi undersøker dette ytterligere.

Nå fortviler både fiskere og fiskehandlere over oppslag i media om giftig kveite. Det har ført til at folk har blitt skeptisk, sa Ragnvald Pettersen i Rørvik Fisk til NRK i dag.

Følger opp videre

Miljødirektoratet prøver nå, sammen med NIFES, å finne ut om forskjeller i kveitas føde kan være årsaken til at eksponeringen av miljøgifter i kveiteområdene er forskjellig.

Direktoratet har videre bedt MAREANO-programmet om hjelp til å finne ut hvilken kartlegging som er gjort i disse områdene, og forslag til ytterligere kartlegginger.

Historiske dokumenter av dumping på Sklinna- og Haltenbanken skal også gjennomgås.

I tillegg er Miljødirektoratet kjent med at NIFES/Mattilsynet undersøker kveita videre. Hvis informasjonen peker i retning av lokale forurensningskilder, mener Miljødirektoratet at dette bør sjekkes videre for å identifisere kildene.

02.11.17: I en tidligere versjon av denne saken ble det oppgitt at gifta var funnet «utenfor Sklinnabanken på Namdalskysten». NRK har rettet at området gifta er funnet «i havet vest for Sklinnabanken». Akkurat der giften er påvist, er langt ute i havet utenfor sørlige del av Helgeland i Nordland fylke. Fiskeridirektoratet har også gått ut og rettet sin referanse til Sklinnabanken i denne saken, da den er egnet til å skape misforståelser.