Sunniva ble tvunget til å tenke helt nytt – nå kjører hun dumper

I et halvt år sendte Sunniva den ene jobbsøknaden etter den andre. Men så bad Nav henne om å prøve noe helt nytt. Nå stortrives hun i anleggsbransjen i Melhus.

Sunniva Dyrhaug iført hjelm og arbeidsklær ved siden av en hjullaster. Hun jobber i anleggsservice i Melhus.

TRIVES GODT: Sunniva Dyrhaug trives veldig godt med å jobbe i anleggsbransjen i Melhus.

Foto: Jøte Toftaker / NRK

Sunniva Dyrhaug har gått arbeidsledig ganske lenge, og ønsket seg først og fremst jobb som selger. Men det passet dårlig i forhold til arbeidstid. Derfor ble hun tvunget til å tenke helt nytt. Godt hjulpet av Nav i Melhus.

– Helt tilfeldig søkte jeg jobb i anleggsbransjen, og fikk faktisk arbeid. Nå trives jeg godt. Noen dager kjører jeg hjullaster eller dumper. Andre dager graver jeg grøft eller snekrer. Ja, jeg gjør egentlig alt mulig, sier Sunniva til NRK.

Nå har Nav Melhus, Næringsforeningen i Trondheimsregionen, og Melhusbanken satt seg et hårete mål om å få fjernet all arbeidsledighet i kommunen.

For nå har partene skrevet under på en samarbeidsavtale for å gjøre Melhus til en ledighetsfri sone. Nettopp for å hjelpe arbeidssøkere som Sunniva Dyrhaug til å få seg arbeid.

– Jeg var bekymret

– Den hjelpen jeg fikk fra Nav, har hatt alt å si for meg. Jeg hadde ikke havnet her, hvis det ikke var for dem. Det var ganske kjipt å søke på jobber, og gå på jobbintervjuer, uten at det ga resultater. Jeg var bekymret, og det var ikke noe moro å gå hjemme uten noe å gjøre, sier hun.

Hans Petter Øien Kvam fra Næringsforeningen i Trondheimsregionen, Ragnas Torland banksjef i Melhusbanken og Trond Alstad, leder NAV Melhus, sitter rundt et møtebord. De har signert en kontrakt om at ingen i NAV Melhus sitt nedslagsfelt skal være arbeidsledige

HAR INNGÅTT AVTALE: Hans Petter Øien Kvam fra Næringsforeningen i Trondheimsregionen (til venstre), Ragnar Torland banksjef i Melhusbanken og Trond Alstad, leder Nav Melhus, har signert en kontrakt om at ingen i Melhus skal være arbeidsledige.

Foto: Jøte Toftaker / NRK

Nav-leder Trond Alstad i Melhus liker ikke utviklingen, med økende forskjeller mellom folk, og flere unge som går ledige.

– Det er en urovekkende utfordring. Vi må sørge for at ungdomsledigheten ikke fester seg på et høyt nivå. Melhus må gjøre seg attraktiv for både næringsliv og arbeidstakere, sier Trond Alstad.

I Trøndelag er arbeidsledigheten ganske lav. Ved utgangen av april var 2,7 prosent helt ledige, 2,2 delvis ledige, og 0,5 prosent gikk på ulike tiltak. Tallene for Melhus er omtrent på samme nivå.

Lavest arbeidsledighet

– Vi er den regionen i Europa med lavest arbeidsledighet. Det gjør det enda verre å stå utenfor arbeidslivet. Våre medlemsbedrifter mener det er vanskelig å skaffe nok arbeidskraft med den riktige kompetansen.

– Gjennom denne avtalen skal vi jobbe for å bedre dialogen mellom det offentlige og næringslivet. Vi skal også sikre god og riktig informasjon fra våre medlemmer inn til Nav, sier Hans Petter Øien Kvam fra Næringsforeningen i Trondheimsregionen.

Sunniva Dyrhaug sitter inne i en hjullaster, iført hjelm og arbeidsklær. Hun jobber i anleggsservice i Melhus.

KJØRER HJULLASTER: Sunniva Dyrhaug kjører både hjullaster og dumper i den nye jobben sin i anleggsbransjen.

Foto: Jøte Toftaker / NRK

Trond Alstad mener det er store utfordringer i arbeidsmarkedet i årene som kommer.

– Det vil i løpet av få år bli en økonomisk utfordring for velferdsstaten at det bak hver pensjonist blir stadig færre arbeidstakere. Det er også en mismatch mellom det næringslivet og offentlige myndigheter etterspør av kompetanse, og det som kan tilbys. Dette er noe Nav daglig jobber med, og det betinger en tett dialog med næringslivet, fortsetter Alstad.

Bedre omdømme

Melhus ligger bare 20 minutter unna Trondheim med bil, og partene ønsker at flere barnefamilier etablerer seg i kommunen.

– Men da må Melhus bygge et omdømme som en god plass å etablere og drive næringsvirksomhet i. Det må også være en god plass å bo i. Det må tenkes offensivt og kommunen må gjøre seg attraktiv på en annen måte enn tidligere. Dette krever samhandling, mener de tre samarbeidspartene.

– Denne avtalen tror jeg vil bety ganske mye. Det er viktig for folk å ha noe å gjøre. Å ha en jobb å gå til, sier Sunniva Dyrhaug fra Melhus.