Utsetter viktig avgjørelse i lederstriden

Onsdag kveld møttes styret i Rock City for å diskutere fremtiden til daglig leder Åsmund Prytz. Konklusjonen ble at de ikke tar en avgjørelse før fredag.

Åsmund Prytz

Som daglig leder for Rock City har Åsmund Prytz snudd millionunderskudd til overskudd. Likevel ønsker styret en annen i lederrollen.

Foto: Rock City

– Ingen kommentar, er det eneste styreleder Gunnar Robert Sellæg ønsker å si om saken til NRK.

Sammen med resten av styret var han samlet onsdag for å snakke om Åsmund Prytz.

Den daglige lederen av Rock City i Namsos har snudd millionunderskudd til overskudd, men uenighet om veien videre skal være grunnen til at styret nå ønsker noen andre i lederrollen.

Møter politikerne torsdag

Prytz selv har ingen planer om å gå frivillig, og har fagforeninga i ryggen.

Etter det NRK vet ble saken diskutert på onsdagens møte, og styret bestemte at de ville utsette avgjørelsen til fredag.

Rock City eies av Namsos kommune, og i tiden mellom disse to styremøtene skal formannskapet i Namsos orienteres om saken torsdag.

– Vi skal informere dem om status for Rock City, sier styreleder Sellæg.

– Hva er status for Rock City nå?

– Det skal jeg presentere for politikerne, så får jeg komme tilbake etter det.

Venter på styrets beslutning

Åsmund Prytz tok over som daglig leder for ressurssenteret for pop og rock i 2012.

Før sommeren i år ble det kjent at styret ønsket å kvitte seg med lederen, og lederkonflikten har ført til at enkelte igjen frykter for framtida til Rock City.

Om den framtida blir med eller uten Prytz er fortsatt usikkert etter styremøtet onsdag.

Prytz sier til NRK at han ikke ønsker å kommentere saken på det nåværende tidspunkt, og at han avventer styrets beslutning i saken.