Hopp til innhold

Strid om sykehuset på Røros

Senterpartiets Ola Borten Moe vil at Røros og fjellregionen skal ha Tynset som sitt lokalsykehus. Fylkesordfører Tore O. Sandvik reagerer kraftig.

Røros sykehus
Foto: NRK

- Nå synes jeg at Røros og Røros sykehus skal få fred. Under valgkampen sa sentrale politikere at Røros sykehus skulle bestå om de rødgrønne vant valget, jeg tror vi avslutter diskusjonen der, sier fylkesordfører Tore O. Sandvik (A) i Sør-Trøndelag til NRK.

- Et konstruktiv utspill

Men Senterpartiets stortingsrepresentant Ola Borten Moe vil ikke legge debatten død. Han står fast på at lokalsykehuset for rørosregionen bør ligge på Tynset, at sykehuset på Røros bør gjøres om til rehabiliteringssenter og at dette slett ikke er en trussel for folk på Røros.

- Jeg håper at dette kan være et konstruktivt utspill for hvordan man kan ivareta de fleste interessene og å bygge opp gode og varige helsetilbud i nærheten av folk, sier Ola Borten Moe.

- Men hvordan kan en rørosing se på dette som et konstruktivt utspill når det står at sykehuset hans skal legges ned?

- Det er ikke jeg som har skrevet den overskriften. Nyheten her er å få flytte Tynset og Nord-Østerdalen inn i St. Olav, å sikre et lokalt sykehustilbud i fjellregionen som er truet fra flere hold samt å videreutvikle rehabiliteringstilbudet på Røros, sier Borten Moe.

Partiet går for Tynset

Senterpartet i Sør-Trøndelag vedtok på sitt årsmøte fredag å gå inn for at Tynset blir nytt lokalsykehus for fjellregionen. Men Borten Moes forslag om å gjøre Røros sykehus til et rehabiliteringssenter ble nedstemt.