Hopp til innhold

– Forkastelig å skyte kongeørn

Norsk Ornitologisk Forening mener forslaget om å skyte kongeørn vil bryte fundamentalt med etablert norsk politikk på området og skape sterke reaksjoner både nasjonalt og internasjonalt.

Kongeørn

Norsk Ornitologisk Forening reagerer sterkt på forslag om å skyte kongeørn

Foto: John Øystein Berg

Stortinget skal neste uke diskutere et forslag fra et flertall av medlemmene i energi- og miljøkomiteen om en endring i forvaltningen av kongeørn.

I forslaget heter det at en vil be regjeringa om å sette i gang en forsøksordning som gjelder for Fosenhalvøya og i deler av Troms, der målet er å ta ut kongeørn for å forebygge tap av sau og rein i områdene. Politikere fra Frp, Høgre, KrF og Senterpartiet står bak forslaget.

– Forkastelig forslag

Det er dette Norsk Ornitologisk Forening mener er forkastelig.

«Dette vil bryte fundamentalt med etablert norsk politikk på området, og vekke betydelig motstand både nasjonalt og internasjonalt. Dette er et lite målrettet tiltak da man ikke vet noe om man skyter ørn som tar beitedyr eller ikke. Norsk Ornitologisk Forening ber Stortinget om å forkaste forslaget når det skal behandles mandag 6. juni», skriver foreningen i en pressemelding.

Kjetil Aadne Solbakken, generalsekretær Norsk Ornitologisk Forening

Forslaget vil bryte med etablert politikk og vekke betydelig motstand både nasjonalt og internasjonalt, sier generalsektretær Kjetil Aa. Solbakken.

Foto: Magne Myklebust

Snart 50 år med fredning

Prøveprosjektet skal ha bidra til færre tap av beitedyr på grunn av kongeørn i områder med særlig stort skadeomfang.

Leiar for rovviltnemnda i Troms og Finnmark, John Karlsen, har flere ganger tidligere vært klar på at de ønsker å sette i verk forebyggende tiltak i områder der kongeørn er et problem. Spesielt gjelder dette i indre Troms og på Lyngenhalvøya.

Kongeørna er i dag totalfredet og har vært det siden 1968. Norsk Ornitologisk Forening mener at prinsippet om at rovfugler er fredet i Norge er grunnleggende. De viser til at det er mulig å søke om å felle enkeltindivid som gjør skade.

Generalsekretær Kjetil Aa. Solbakken i NOF er klar i sitt budskap:

«Skyting av kongeørn er uhørt i hele Europa. Uttak av kongeørner som ikke har gjort skade, vil ganske sikkert vekke stor og negativ internasjonal oppmerksomhet, og plassere Norge i den internasjonale skammekroken.»

Solbakken mener komitéen legger opp til brudd med fredningen av kongeørn, og at vernet uthules betraktelig.

Mener kongeørna er en ubetydelig skadegjører

Foreningen reagerer også på at forslaget delvis er begrunnet i upublisert materiale fra Norsk Institutt for naturforskning (NINA) om høy dødelig på lam og reinkalver på Fosenhalvøya.

«Etter sigende viser foreløpige tall fra studiet at tapet av lam til kongeørna her er «høyere enn i resten av landet». Å basere et Stortingsvedtak på en upublisert rapport, der endelige konklusjoner ikke er gitt, vil være forhastet og lite klokt», skriver de i pressemeldingen.

De mener også at statistikker av kadaverfunn og tapstall viser at koneørna er en ubetydelig skadegjører av både sau og tamrein.

– Derfor er forslaget ufornuftig, heter det i pressemeldingen.