Hopp til innhold

Kystkommunen hadde behov for arbeidskraft – Anniken flytta over 70 mil for drømmejobben

Anniken Mork (30) hadde planer om å bo i Oslo hele livet. Én ukes praksis i en kystkommune fikk henne til å skifte mening.

Anniken Mork

IKKE ANGRET ET SEKUND: Anniken Mork flyttet fra Oslo til Rørvik. Hun er veterinær i oppdrettsselskapet SinkabergHansen.

Foto: Rita Kleven / NRK

– Det var et stort valg, men jeg har ikke angret. Det har vist seg å være et godt valg.

Det sier Anniken Mork. Hun kommer fra Oslo og har flyttet til Nærøysund på Trøndelagskysten.

Her jobber hun som veterinær hos oppdrettsselskapet SinkabergHansen på Marøya. En hjørnesteinsbedrift som satser og som bygger ny laksefabrikk og smoltanlegg til vel to milliarder kroner.

– Her har vi alle muligheter. Det er en liten kommune. Samtidig er det et sted i vekst og det merker man veldig godt. Det er et sted folk har lyst til å flytte til, sier Mork.

SinkabergHansen Marøya

BYGGER NY LAKSEFABRIKK: Til sommeren er ny laksefabrikk ferdig ved hjørnesteinsbedriften SinkabergHansen på Marøya, hvor Anniken Mork jobber som veterinær.

Foto: Tariq Alisubh/NRK luftfoto

Trenger rett arbeidskraft

Nærøysund er en av landets største havbrukskommuner og har 9660 innbyggere.

Det trengs arbeidskraft. En stor utfordring er rekruttering av riktig kompetanse og å få folk til å flytte til ytterdistriktet.

Det slås fast i næringsplanen for Ytre Namdal for 2020-årene.

Mange distriktskommuner er i samme situasjon. Det sier professor emeritus i samfunnsøkonomi ved Handelshøyskolen i Bergen (NHH), Victor D. Norman.

Victor Norman
Foto: Svein Sundsdal / NRK

Han har ledet et utvalg om utfordringer i distriktene. Rapporten ble leverte til Kommunal- og moderniseringsdepartementet i desember.

Tilgang på ung arbeidskraft kan være et problem mange steder.

– Distriktene må utvikle sitt særpreg. Man må gjøre dem mer spesielle – ikke mindre spesielle og lik storbyene. Med de naturfortrinnene vi har i Norge, er mulighetene til å utvikle spennende småsteder bedre enn noe annet sted i verden, sier Norman.

Et slag for distriktet

28 år gamle Jørgen Gaare Mathisen flyttet fra Sørlandet til Nærøysund. Her har har han fått jobb som eiendomsutvikler i Norbolig.

– Jeg vil slå et slag for distriktet, sier Mathisen.

– Hvis du drar til et område som dette, er det utrolig mange jobber som må fylles. Du vil få muligheter du virkelig må knive om andre steder.

Jørgen

STORTRIVES: Jørgen Gaare Mathisen flyttet fra Sørlandet til Trøndelag. Her bygges det ny handelspark på Marøya.

Foto: Rita Kleven

Samspill mellom næringsliv og kommunen

En undersøkelse blant 35 bedrifter i Nærøysund viser at de planlegger å øke antallet ansatte fra til sammen 950 til 1467 ansatte innen 2030.

– De kommende årene er det et arbeidskraftsbehov som i vår målestokk er svært stor. Det er svært ambisiøse investeringsplaner, sier Lars Fredrik Mørch i Namdalskysten Næringsforening.

Frode Flemsæter er forskningsleder ved Ruralis – Institutt for rural- og regionalforskning.

Han sier det er flere ting som gjør at en kommune kan ha suksess med tilflytting..

Frode Flemsæter

VIKTIG MED SAMARBEID: Forskningsleder ved Ruralis, Frode Flemsæter, sier det er viktig at kommuner og næringsliv samarbeider godt for at folk skal flytte til små lokalsamfunn.

Foto: Ruralis

– En stor suksessfaktor er samspillet mellom næringslivet og kommunen. Hvordan de løser ting i samarbeid med hverandre og frivillige organisasjoner. Det å få til en positiv felles drivkraft i lokalsamfunnet.

Han sier kommuner kan bidra med å tilrettelegge for både fritidsaktiviteter, boliger og arbeidsplasser.

Må selge seg

– Vi må ha bosetting i hele landet, men man må ikke bo der for alltid. De færreste bor samme sted hele sitt liv, om det er på en liten plass eller i en storby, sier Norman.

Han mener Nærøysund har gjort veldig mye riktig.

– Vi må ha flere sånne historier.

Ordfører Amund Hellesø og daglig leder Namdalskysten Næringsforening

HAVBRUKSKOMMUNE: De merker ikke problemene i norsk næringsliv så godt i Nærøysund kommune. Utviklingen i deres region er massiv, sier fra venstre ordfører Amund Hellesø og Lars Fredrik Mørch i Namdalskysten Næringsforening.

Foto: Rita Kleven

Mente alvor

Anniken Mork er godt fornøyd med valget hun har tatt om å flytte til kystkommunen. Etter at hun ble ferdig med veterinærutdanninga søkte hun på flere jobber, og fikk flere tilbud.

– Jeg måtte tenke meg litt om.

For Mork ble det avgjørende at hun visste litt om hva hun gikk til.

– Det er flinke og hyggelige folk. Også er det veldig fin natur og en jobb som er spennende.