Storstilt utbygging på Værnes

Trondheim lufthavn Værnes skal bygges ut for 250 millioner kroner. Det har styret i Avinor vedtatt i dag.

Trondheim lufthavn Værnes

Trondheim lufthavn Værnes skal bygges ut.

Foto: Linda Bjørgan / NRK

Flyplassen skal få seks nye oppstillingsplasser for fly.

Dette er en milepæl for Trondheim lufthavn, Værnes, og for Trøndelag, sier lufthavnsjef Lasse Bardal.

– Utvidelsen av flyoppstillingsplasser gjør at Værnes er i stand til å utvikle seg videre. Nå kan vi satse på nye ruter, både innenlands og utenlands, sier Bardal til NRK.no.

Kobler tog og fly

Utvidelsen åpner også for en integrert togstasjon på flyplassen. Togpassasjerene skal etter hvert kunne gå rett inn i flyterminalen.

I første omgang skal det bygges en kulvert over Nordlandsbanen. Oppå dette «lokket» skal det bygges seks nye oppstillingsplasser for fly. I kjølvannet av dette kommer det en terminal som skal betjene flyene til regionalnettet.

Terminalen blir knyttet sammen med innlandsterminalen for effektiv overgang til andre fly, tog og buss. Jernbaneverket planlegger i samarbeid med Avinor et oppgradert stasjonsområde på Værnes med sikte på å gi togpassasjerene en direkte forbindelse inn i flyterminalen.

Behov for nye ruter

PlanenE har vært diskutert i flere år, men først nå er de vedtatt i styret i Avinor.

– Dette betyr mye for regionen. Det har vært en utfordring å få finansiert utbygging på Værnes på grunn av anstrengt økonomi i Avinor. Styret forstår nå behovet for utvidelse, noe som gir oss mulighet til å utvikle nye og viktige utenlandsruter for regionen, sier Bardal.

Prosjekteringen er allerede i gang. Byggestart skjer rundt årskiftet.

– Det er en betydelig jobb som skal gjøres. Arbeidet vil gå over 2011 og 2012, og skal ferdigstilles sommeren 2013.