Sterk kritikk mot kommuneledelsen i Namsos i Rock City-saken

Administrasjonen og den politiske ledelsen i Namsos får sterk kritikk i rapporten fra KomRev Trøndelag, som har sett på kommunens engasjement i Rock City.

Både administrasjonen og den poltiske ledelsen i Namsos får knallhard kritikk for sin behandling av Rock City. Det er kommunerevisjonen som kommer med kritikken i en ny rapport.

VIDEO: Kritiserer kommuneledelsen i Namsos.

Rapport om Rock City

Kontrollutvalget fikk overlevert en omfattende rapport.

Foto: Julie Haugen Egge / NRK

Manglende journalføring, uklare prosesser, dårlige framlegg for kommunestyret.

Dette er noe av det som har kommet fram i rapporten så langt.

I tillegg pekes det på inhabilitet og at ting er holdt skjult.

KomRev Trøndelags rapport inneholder en gjennomgang av alle vedtak, saksforberedelser, informasjon og opplysninger som knyttes til Namsos kommunes engasjement i Rock City.

Namsos kommune har selv bestilt denne rapporten.

– Ikke holdbart

Tom Collett Prytz

Høyres gruppeleder i Namsos, Tom Collett Prytz.

Foto: Høyre

– Det jeg tolker ut av rapporten, er en sterk kritikk mot ordfører og rådmann, sier Høyres gruppeleder i Namsos, Tom Collett Prytz.

– Jeg fikk framlagt rapporten muntlig nå, og må lese den ordentlig og se hva som står. Men så vidt jeg forstår, pekes det blant anna på mangelfulle framlegg for kommunestyret. Det er også kritikk mot politikerne i Namsos, den vil jeg selvfølgelig ikke ta til meg, sier han.

– Jeg hører også at kultursjefen skal ha vært inhabil i arbeidet han har gjort, det er ikke holdbart, sier Prytz.

– Hva slags konsekvenser bør dette få?

– Nå vil jeg lese rapporten ordentlig og danne meg et bilde derfra før jeg snakker om konsekvenser, sier Tom Collett Prytz.

Ordføreren og rådmannen har ikke ønsket å kommentere denne saken så langt.

– Det politiske Namsos står samlet

I ei pressemelding som ble delt ut før rapporten ble presentert, skriver gruppelederne i kommunestyret i Namsos at de drøftet situasjonen i og rundt Rock City på mandag.

– De folkevalgte er samstemte om at det vil bli sett på konstruktive og framtidsrettede løsninger for kommunen og innbyggerne, heter det.

Partiene er også enige om at både kommunen og Rock City er i en krevende situasjon, og skriver at de er opptatt av å snu alle steiner for å begrense de økonomiske følgene for kommunen til et minimum.

De kommer til å be om hjelp utenfra i dette arbeidet.

Fikk rapporten i morges

Kontrollutvalget i kommunen fikk oversendt rapporten i morges, og den skulle egentlig presenteres klokka 12.

Utvalgets leder, Hilde Vatnan Selnes, utsatte presentasjonen to timer, fordi saken er så kompleks.

– Vi trenger mer tid på å gå gjennom denne rapporten, sa hun til pressen som hadde møtt fram.

Rapport om Rock City legges fram

Kontrollutvalgets leder, Hilde Vatnan Selnes (i midten), utsatte presentasjonen i to timer.

Foto: Julie Haugen Egge / NRK Trøndelag