Statsråd roser NAV Heimdal

På Heimdal får de NAV-ansatte skryt av arbeidsministeren. Hun mener arbeidsmetodene kan bli et forbilde for NAV-kontorer i hele landet.

Anniken Hauglie

Arbeidsminister Anniken Hauglie besøkte i dag NAV Heimdal. Hun ønsket å få vite mer om arbeidsmetodene ved kontoret. Til høyre leder ved NAV Heimdal, Sølvi Dahlen.

I 2013 ble NAV Heimdal, som ett av kun fem kontorer i landet, tatt ut til å delta i prøveprosjektet "Kjerneoppgaver i NAV". I dag kom arbeidsminister Anniken Hauglie (H) på besøk. Hauglie hadde hørt så mye bra om arbeidet på Heimdal at hun rett og slett inviterte seg sjøl.

– Jeg inviterer meg rundt fordi jeg vil bli kjent med NAV-kontorene rundt omkring i landet. NAV Heimdal har veldig gode skussmål, så jeg vil veldig gjerne høre mer om det de gjør her. Jeg er overbevist om at det de gjør er helt fenomenalt, sier Anniken Hauglie.

I fjor sommer var det usikkert om prosjektet fikk fortsette, men i løpet av samme sommer kom gladbeskjeden om at de fikk fortsette.

Vil at flere gjør det samme

I stedet for å sette ut deler av jobben til eksterne bedrifter, slik det er vanlig innenfor NAV-systemet, har heller NAV Heimdal tatt hele jobben selv. I løpet av den tiden har de klart å få langt flere i arbeid enn tidligere, i tillegg har de spart penger. Hittil har det vært en stor suksess og ved kontoret har de doblet antallet som de skaffer jobb.

De har lyktes, og nå kan dette danne mønster for flere kontorer i hele landet.

– Dette er åpenbart en arbeidsmåte for framtida. Det er også bakgrunnen for at jeg kommer til å foreslå for Stortinget at flere NAV-kontorer kan gjøre det på samme måte som her, sier Hauglie.

LES: – Dette er fremtiden for NAV

Tett oppfølging

Tore Haller

Tore Haller er avdelingsleder ved NAV Heimdal.

Foto: Kjartan Ovesen / NRK

Tidligere ble det brukt store ressurser på å kjøpe tjenester fra eksterne arbeidsmarkedsbedrifter. Med den nye metoden blir disse pengene i stedet brukt til å ansette nye internt i NAV.

Nøkkelen er at vi bruker penger på tett oppfølging. Vi har fått omdisponert tiltaksmidler som vi nå lønner et helt team med. Hvert enkelt medlem i teamet har ansvar for femten personer hver. Deres oppgave er å følge brukerne tett, godt og å få dem ut i jobb så fort som mulig, sier avdelingsleder ved NAV Heimdal, Tore Haller.

LES: Stadig flere får hjelp til å finne ny jobb